Zomerdiensten 2022

De zomerdiensten bestaan al minstens 25 jaar. Van oorsprong is het een samenwerking tussen de Dóré-gemeente, de Evangelisch Lutherse kerk en de Hervormde kerk in Hoorn. Tijdens de (school)zomervakantie worden de diensten gezamenlijk gehouden. Na de vorming van de PKN en het samengaan van de wijken Octaaf en Centrum zijn de zomerdiensten blijven bestaan.
In 2020 heeft de groep die het al jaren organiseerde de opdracht doorgegeven aan anderen. Door de Corona is het stil komen te liggen. Nu willen we het weer oppakken, omdat het goed is om samen als Protestantse gemeentes op te trekken.

Tijdens de diensten is er steeds één van de kerken open en wordt de liturgie van die gemeente gevolgd. Het Octaaf vormt de uitzondering en heeft de hele zomer ook een dienst in de eigen kerk. Toch hopen we dat u laat zien zich ook betrokken te voelen bij onze geloofsgenoten.

U bent van harte welkom:

Zondag 24 juli

Foreestenhuis
Voorganger: Geeske Leek
Organist: Bets Conijn

Zondag 31 juli

Foreestenhuis
Voorganger Ds. Jan Berkvens
Organist: Peter Zandberg

Zondag 7 augustus

Evangelisch Lutherse Kerk
Voorganger: Ds. S. Ypma
Organist: Rieuwert Blok

Zondag 14 augustus 

Evangelisch Lutherse Kerk
Voorganger: Ds. S. Rozendal
Organist: Rieuwert Blok

Zondag 21 augustus 

Kerkelijk centrum Het Octaaf
Voorganger: Ds. Rudolf Kooiman
Organist: Jan Zuidema

Zondag 28 augustus 

Kerkelijk centrum Het Octaaf
Voorganger: Pastor Esther Jeunink
Organist: Peter Zwart

 

Pinksterpelgrimage 2022

Tussen Hemelvaart en Pinksteren proberen de Geest van God onderweg te vatten.

Er werden in verschillende kerken van Hoorn, Zwaag en Westerblokker korte oecumenische vieringen gehouden. De start was op Vrijdag 27 mei 2022 in de Lourdeskapel in Zwaag. Samen onderweg met de Geest van God in Hoorn, Zwaag en Westerblokker.

De Raad van Kerken ondersteunt dit jaarlijkse initiatief van harte. Dit jaar stond het thema “de Geest van God onderweg”. De gebedsvieringen hebben een oecumenisch karakter.

Vrijdag 27 mei,
Lourdeskapel in Zwaag, Pastoor Nuijensstraat
, De Geest van God onderweg, in en door Maria.
Zaterdag 28 mei,
PKN kerk in Wester Blokker, Westerblokker 105
, De Geest van Bonhoeffer
Zondag 29 mei,
RK-kerk-Stiltecentrum Koepelkerk Grote noord 15
, God in de Geest van de Liefde
Maandag 30 mei,
in de Nieuw Apostolische Kerk Westerblokker
, Westerblokker/Oostergouw De Geest van God onderweg met apostel Paulus
Dinsdag 31 mei,
Ev. Lutherse Kerk Ramen 4 in Hoorn
Onderweg; Tegen Wil en Dank,
Woensdag 1 juni,
Doopsgezinde Remonstrantse kerk/Foreestenhuis Grote Oost 43,  Herberg, mij(n) herberg
Donderdag 2 juni,
PKN-kerk in het Octaaf in Hoorn, J.D. Pollstraat 1
Ruimte voor de Geest
Vrijdag 3 juni,
Dorpskerk Zwaag, Kerkelaan 8.
Als de Geest lijkt te ontbreken, Jeremia en Baruch

 

 

Bloemenzondag, 24 april  2022

Veel mensen in het Dijklander ziekenhuis, het Hospice, de Hoge Hop en Lindendael worden jaarlijks rond Pasen verblijd met mooie bloemen. Dit als teken van medeleven en bemoediging.
Kerkgangers van onze PKN gemeente, maar ook van de DoRé- en Lutherse Gemeente hadden ook dit jaar bloemen meegebracht.  In het Octaaf ging ds. Gert Toes, geestelijk verzorger van het Dijklander Ziekenhuis, voor in een dienst waar het verhaal van  de Barmhartige Samaritaan centraal stond. Gert lichtte het verhaal toe met het schilderij van Vincent van Gogh. Ook andere schilderijen van deze schilder werden vertoond op de beamer. Het was een leerzame en troostvolle dienst. De bloemen van Het Octaaf gingen naar een gedeelte van Lindendael en naar het Dijklander. Hier waren er toch nog beperkingen en werden de bloemen neergezet in algemene ruimten, huiskamers en de zusterposten. Fijne reacties alom!

In de Dorpskerk van Blokker ging ds. Luuc van Loo voor, de voormalige ziekenhuispastor. Door vrijwilligers werden de bloemen uit Blokker naar de Hoge Hop gebracht.
Ook dankbare reacties uit het Hospice waar een vast groepje uit de Lutherse Gemeente de bloemen verzorgde. Tenslotte werden, een week later op 1 mei,  bewoners van Lindendael verblijd met prachtige bloemen van de DoRé kerkgangers. Petra Mijnssen schreef  hiervan  dit verslagje:

Ieder jaar opnieuw is het een verrassing en een mooi interkerkelijk initiatief in Hoorn om bloemen die wij kerkgangers geven rond te delen op de 12 huiskamers van de psychogeriatrische afdeling van verpleeghuis Lindendael. Met een 4-tal vrijwilligers togen wij op weg met tassen vol bloemen: veel tulpen in al haar veelkleurigheid, maar ook fluitenkruid en andere bermbloemen en het lieflijke witte daslook gebonden tot charmante mini boeketjes.
Bij de entree valt een man met rollator. Dan realiseer je je ineens weer dat je een verpleeg- en revalidatiehuis betreedt. Een van ons helpt de man op de been. Gelukkig geen verwondingen. Zelf verdelen wij de bloemen en zijn klaar voor ons bezoek aan 12 huiskamers. Corona is bijna weg. 1 huiskamer kan ons niet ontvangen.
Iedere huiskamer heeft haar zijn eigen gezicht, echt een woonkamer waar je je zoveel mogelijk thuis kunt voelen daar is de zorg gelukkig op gericht. Ook hier valt iemand weer onverwacht met een rollator. Ja dat is naar, mensen leiden niet alleen aan mentale achteruitgang, maar ook veel lichamelijke beperkingen. Dat vraagt veel draagkracht van de bewoners zelf, en de (mantel)zorg.
Bewoners zijn net aan het eten en waar in de ene huiskamers verse tosti’s worden gemaakt, worden in de andere huiskamers wentelteefjes gebakken. Op zondag dus een extra tijdens de lunch. Wij zien de bewoners genieten en helemaal blij worden ze ook door de bloemen die wij mee brengen en  in vazen neerzetten, wordt zichtbaar gewaardeerd.
De gangen zijn mooi aangekleed met landschap behang en Westfriese hoekjes van het buitenleven. Voor ons een speurtochtje door de bomenbuurt. De huiskamers dragen namen als wilg, eik, laurier. Tot onze verrassing zijn wij vieren ook nog met bloemen en al bij de entree op de foto gezet.”
Van Petra, namens Nel, Annet en Peter

Dit jaar werden de bloemen vergezeld met een mooie kaart die bij de vaas werd neergezet. Op de voorkant afbeeldingen van de 5 kerken die meedoen en binnen in de woorden: “Een welgemeende bloemengroet als teken van medeleven en bemoediging”.  Wat is het toch fijn dat er altijd weer mensen zijn die hun steentje willen bijdragen aan Bloemenzondag en zo een lichtpuntje brengen bij zieken en bij kwetsbare ouderen. Dank aan allen die hier, op wat voor manier dan ook,  aan hebben meegewerkt!

Pleunie Agema

Meer foto’s via deze link.

 

 

 


Na twee jaar onderbreking gingen op vrijdag 22 april de leerlingen van de derde klassen van Oscar Romero weer op pad: elke klas fietste naar vier plaatsen van zingeving en ontmoeting. Dat liep uiteen van de Turkse moskee tot de vrijmetselaarsloge bij de haven en van de Lourdeskapel tot de Dorpskerk van Zwaag. In totaal 13 gebouwen en een gastoptreden van een lid van Joods Liberale Gemeente van Amsterdam in het gebouw van Oscar Romero. Bij al die bezoeken moesten ze van de gastvrouwen en -heren antwoorden krijgen op de vragen die ze bij zich hadden. Aan de vragen viel niet te ontkomen, want de opdracht telt mee voor het eindrapport. Alle drie kerken van onze protestantse gemeente werden met één of meerdere bezoeken vereerd. Mede begunstigd door het mooie weer is ZIN IN HOORN weer een evenement geworden waar met voldoening op terug kan worden gekeken.

 

Palmpasen

Op zondag 10 april 2022 vieren we Palmpasen. Op  zaterdag 9 april hebben jong en oud enthousiast en creatief vanaf 15.00 uur in de Dorpskerk van Blokker de Palmpasenstokken gemaakt, die in de dienst op zondag 10 april (vanaf 10 uur) in de Dorpskerk van Blokker bewonderd kunnen worden. De kerkdienst begon met de intocht van de kinderen, vooraf gegaan door ds. Tineke van Lente-Griffioen en begeleid door het hosannagezang van het koor Glorious, wat in het filmpje goed te zien en te horen is.

Voor meer foto’s verwijzen wij u naar het fotoalbum.
Er zullen waarschijnlijk nog wel foto’s worden toegevoed.
Klik daarvoor op deze link.

Liturgisch bloemschikken 2022

Elk jaar in de 40dagentijd op weg naar Pasen, staat er een symbolisch bloemstuk in onze kerken. Dit jaar staan de symbolen in het teken van “de toekomst tegemoet”. Elke zondag zullen er bloemen aan worden toegevoegd.

De eerste zondag (6 maart):
In Lucas 4: 1-13 wordt Jezus op de proef gesteld. Het gaat over tegenstand wie zich aan God toewijdt. In de bloemschikking symboliseren de aren dat de mens niet leeft van brood alleen. De bloeiende primula’s steken net boven de rand van de pot uit. De Nederlandse naam voor primula is “hemelsleutels” en symboliseert de betekenisgeving in deze schikking.

De tweede zondag (13 maart)

In Lucas 9: 28-36 wordt de verheerlijking van Jezus op de berg beschreven. De discipelen zien de stralende luister van Jezus die met Mozes en Elia spreekt over de weg die Hij moet gaan. Een stem uit een wolk bevestigt het Zoon-zijn van Jezus. Kernwoorden zijn: erkenning – verheerlijking – ontmoeting.
In de bloemschikking verbeeldt de bloemenkrans die stralende luister van Jezus die zich in dit heilig moment manifesteert.
De derde zondag (20 maart)
De liturgische bloemschikking deze morgen heeft als boodschap “Vruchtdragen”. De vijg met zijn nog oude vruchten en op de toppen alweer de aanzet voor de nieuwe. De Helleborus “Kerstroos” erbij versterkt de relatie tussen Kerst en Pasen.
Meditatieve tekst: Goede God, U geeft vruchten. Ook als we het zelf misschien niet zien. Vandaag bidden we U om liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Stroom met uw Geest door ons.
De vierde zondag (27 maart)
De verloren zoon komt naar huis voor een nieuwe start. Groene takken en de eerste bloesem van bomen en struiken zijn symbool voor een nieuw begin.
Welkom thuis, hier mag je zijn. De Vader viert feest, welkom thuis.
Voor wie zoek was of op reis, te lang is weggeweest: welkom thuis. Kom maar binnen. Hij sluit je in je armen. Je hoort hier in zijn aanwezigheid. Deel in de vreugde en open nu je handen. Hij heeft een feest, een feest voor jou bereid.

De vijfde zondag (3 april)
De derde gelijkenis in de Veertigdagentijd gaat over de heer van de wijngaard en zijn misdadige pachters (in Lucas 20:9-19), die zijn afgezanten afranselen en uiteindelijk de zoon van de heer  vermoorden. Jezus doelt met de zoon op zichzelf. Hij weet wat er komen gaat, maar ontwijkt die situatie niet. In de bloemschikking zijn de wijnstok, de ranken en de vruchten zien, wat verwijst naar een tekst uit Johannes 15: Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als jullie in Mij blijven en ik blijf in jullie brengen jullie veel vrucht voort. Want zonder Mij kunnen jullie niets doen.

De zesde zondag: Palmpasen (10 april)

In de liturgische schikking wordt op weg naar Pasen steeds meer groen zichtbaar. De buxustakken zijn er verwijzing naar de intocht in Jeruzalem. Vandaag staan de tekenen van brood en wijn centraal bij de schikking.
In deze tekenen wordt de verbondenheid met Jezus zichtbaar. Jezus plaatst deze tekenen ook in de tijd: tot het Koninkrijk van God gekomen is zal hij niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok.
Brood en wijn worden daarmee ook een sacrament van de verwachting.

Brood en wijn als feestmaal dat ooit zal zijn.
Waar geen lichaam gebroken en geen bloed vergoten wordt.

Tot aan die dag blijven we vieren, gedenken, hopen


Witte Donderdag (14 april)
In Johannes 13:1-15 wast Jezus de voeten van de leerlingen, onder luid protest van Petrus. Jezus maakt duidelijk dat in de christelijke gemeenschap de meester niet meer is dan zijn slaaf. In 2019 onderstreept paus Franciscus deze dienstbaarheid door de voeten van twaalf gevangenen te wassen.
De schikking van Palmpasen blijft dezelfde, maar een schaal en een handdoek zijn toegevoegd. Brood en wijn worden verbeeld door de korenaren en de druiventros.


Goede Vrijdag (15 april)
Bij Goede Vrijdag hoort het Kruisteken waarmee we de kruisiging gedenken. e vijf bloemen zijn geplaatst als teken van het lijden en van rouw. Tevens passend bij het aantal zintuigen, waarmee we dit alles kunnen waarnemen.
Meditatieve tekst:
Vandaag wordt het stil,
Woorden stokken,
Duisternis valt in.
Vandaag wordt het stil.In de Dorpskerk van Blokker symboliseert het kleed het scheuren van het voorhangsel van de tempel op het moment dat Jezus stierf (Mattheüs 27:51)
Stille Zaterdag / Paasnacht (16 april)
Hoofdstuk 23 van het Lucasevangelie eindigt met de vrouwen die de sabbatsrust in acht nemen, nadat Jezus’ lichaam  door Jozef van Arimathéa in het rotsgraf is gelegd. Dan vervolgt de tekst in hoofdstuk 24 met maar op de eerste dag… Het woord ‘maar’ staat niet in de Griekse tekst. Het is in de vertaling toegevoegd als sleutelwoord, als plotwending. De Paasnacht eindigt met een nieuwe toekomst. Acht is het getal dat de nieuwe dag symboliseert. In de bloemschikking zien we acht anemonen en een achtpuntige ster.

Pasen (17 april) De Heer is opgestaan!
Een  nieuw begin en een nieuwe lente. De groene takkenconstructie wordt bloeiend.
Bloesems, tulpen, narcissen: de schikking bloeit.

Meditatieve tekst
De aarde zit boordevol hemel
en elke struik hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen

Nieuw leven, voor ieder die het wil zien  en geloven.
Het resoneert in dit gedicht van Elisabeth B. Browning.

 

 

Stichting Salome – Weeskinderen Rwanda biedt hulp aan arme gezinnen in Afrika

Dit jaar willen wij zo veel mogelijk arme gezinnen in Rwanda helpen met het opknappen van hun huis, sanitaire voorziening, het betalen van schoolgeld en zorgverzekering, het naaien van kleding en schooluniformen, een kleine veestapel, b.v. kippen, varkens, konijnen, geiten, koeien. Voor het naaien van de kleding en schooluniformen ontvangen we graag gebruikte naaimachines om naar Rwanda te sturen. Ook afgedankte mobiele telefoons zijn welkom om daar een ‘nieuw leven’ te geven.

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht:
Marie en Nico Schipper
Dorpsweg 35
1697 KB  Schellinkhout
Tel. 0229 262400

E-mail: n.j.schipper@quicknet.nl of info@stichtingsalome.nl
Alle informatie over de stichting is te vinden op de website: www.stichtingsalome.nl
Rekeningnummer: NL55INGB0007563963 tnv Stichting Salome
KvKnr 41236436 ANBI erkend

Paasgroetenactie

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.
Het thema van de paaskaart in 2022 is  ‘Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is’. De afbeelding op de paaskaarten is onder leiding van justitiepredikant Harma Zuidersma ontworpen door gedetineerden in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis.

Wij vragen u een tekst te schrijven op het deel van de kaart waar geen postzegel op geplakt wordt. Er mag ondertekend worden met je naam, maar er mag geen adres vermeld worden. Ook op de enkele blanco kaarten kan een tekst worden geschreven. Deze kaarten worden door Justitiepastoraat verstuurd naar Nederlanders in buitenlandse penitentiaire gevangenissen.

De diaconie zorgt voor de postzegels op de dubbele kaarten. De kaarten liggen komende week in de kerk voor u klaar.

Voorbeeldteksten zijn:
U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
– Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
– Vandaag hebben we voor u gebeden.
– Wij houden van u met de liefde van de Heer.
– De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
– Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
– Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. – Jesaja 26:4
– Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2 Kor. 5:7
– Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. – Psalm 118:8
– Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. – Psalm 10:14
– Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. – Psalm 31:25
– Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a
– De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. – Openbaring 21:4a
– Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. – Psalm 23:4
– De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1
– Christenen over de hele wereld staan naast u.
– Ik wens u Gods zegen.

Namens de diaconie, bedankt voor uw medewerking

Met het luiden van de klok van de Dorpskerk van Zwaag werd op zaterdag 15 januari het officiële startsein gegeven voor de actie Kerkbalans 2022 van de Protestantse Gemeente Hoorn, Zwaag, Blokker. Daar ging een wekenlange voorbereiding aan vooraf: van het bijstellen van het draaiboek tot het uitreiken van de tasjes aan de tientallen vrijwilligers die in de komende weken op pad gaan.

In een goed gevulde  kerk benadrukten penningmeester Nico Lieshout en voorzitter van de kerkenraad Anja Huisman het belang van de actie Kerkbalans voor ons kerkelijk leven en de kerkelijke activiteiten. Daarna liet Marja de Groot zien welke schatten in het oudste monument van de gemeente Hoorn te zien zijn, waard om zorgvuldig te bewaren en door te geven aan toekomstige generaties. Dat is ook al weer een reden om bij te dragen aan de actie Kerkbalans…

Nadat de winnaars van een leuke kerkbingo zich gemeld hadden en iedereen voorzien was van warme chocolademelk konden de aanwezigen met goede moed de kerk verlaten. En nu maar hopen dat de opbrengst van de actie Kerkbalans even hartverwarmend is …

Kinderkerstmusical 2021

Klik hier voor de link naar YouTube: https://youtu.be/kpgyv673EL8