PG Logo

Beroepingswerk

Beroepingswerk

Zoals u in ons kerkblad heeft gelezen, gaat ds. Rudolf Kooiman dit najaar met emeritaat en in februari 2024 stopt ds. Tineke van Lente-Griffioen met haar werk als gemeentepredikant. Voor beide predikanten zoeken we één nieuwe predikant.
De beroepingscommissie is inmiddels aan het werk gegaan. Binnenkort verschijnt een advertentie.

Meer informatie vindt u hier: Beroepingswerk