PG Logo

Ledenadministratie

Ledenadministratie

Wilt u lid worden van de Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker, of meer informatie over het lid worden?
Neemt u contact op met de ledenadministratie van het Kerkelijk Bureau, Mw. W. Visser-Vriend.
De contactgegevens vindt u via deze link.

Wanneer u lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland en u verhuist naar een andere woonplaats dan wordt u lid van de plaatselijke Protestantse Gemeente. Wanneer u dit leest als nieuw ingekomen gemeentelid van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker (PGHZB) dan heeft u van ons een welkomstbrief ontvangen. Ook het kerkblad heeft u ontvangen. De wijkcontactpersoon zal contact met u opnemen en u persoonlijk welkom heten.

Andere vormen van lidmaatschap

Naast het lidmaatschap van de gemeente (doop- of belijdend lid) bestaat de mogelijkheid van:
1. Gastlid: u bent lid van een andere geloofsgemeenschap waarmee de Protestantse Kerk bijzondere betrekkingen onderhoudt, maar u wenst ook het lidmaatschap van de PGHZB.
2. Vriend: u bent lid van geen enkele kerk maar wilt graag meeleven en meevieren in de PGHZB.

Wijzigingen

Alle burgerlijke mutaties zoals een verhuizing worden via de gemeentelijke administraties automatisch doorgegeven aan LRP (LedenRegistratie PKN). Deze wijzigingen worden vervolgens automatisch in onze plaatselijke kerkelijke ledenadministratie doorgevoerd.

Als u verhuist naar een andere plaats, d.w.z. buiten de grenzen van de PGHZB, dan wordt u automatisch uitgeschreven als lid van onze gemeente en overgeschreven naar de gemeente in uw nieuwe woonplaats. Bezwaar tegen deze uitschrijving kunt u doorgeven aan het Kerkelijk Bureau. U wordt dan voorkeurslid.

Het Kerkelijk Bureau ontvangt graag de wijzigingen in uw (gezins)situatie voor het bijhouden van de ledenadministratie (bijvoorbeeld huwelijk, geboorte, overlijden). Voor gegevens van bijvoorbeeld geboorten zijn wij volledig afhankelijk van uw bericht. Wijzigingen kunt u ook doorgeven aan de wijkcontactpersoon of de scriba.

Geprobeerd wordt (vanuit pastoraal oogpunt) een gezin als geheel te registreren. Wanneer gezinsleden die niet tot de kerk behoren er geen bezwaar tegen hebben kunnen zij worden ingeschreven als mee-geregistreerde bij het gezin.

Geboorte
Een bericht van geboorte wordt als feestelijk gebeuren gemeld in alle kerken tijdens de dienst op de eerstvolgende zondag.

Overlijden
Bij een bericht van overlijden (via de nabestaanden of via de burgerlijke stand) wordt de naam van de overledene genoemd in onze kerken tijdens de dienst op de eerstvolgende zondag na ontvangst van het bericht. In de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag, worden in onze kerken alle namen van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden nogmaals genoemd. De nabestaanden van wie een contactadres bekend is ontvangen hierover van tevoren bericht.

Meer informatie
Wilt u meer weten?
Neemt u dan contact op met het Kerkelijk Bureau, daar zal men u met plezier proberen verder te helpen.