PG Logo

Ledenadministratie

Ledenadministratie

Wilt u lid worden van de Protestantse Gemeente Hoorn Zwaag Blokker, of meer informatie over het lid worden?
Neemt u contact op met de ledenadministratie van het Kerkelijk Bureau, Mw. J. van Klaveren-Dijkshoorn.
De contactgegevens vindt u via deze link.

Wanneer u lid bent van de Protestantse Kerk in Nederland en u verhuist naar een andere woonplaats dan wordt u lid van de plaatselijke Protestantse Gemeente. Wanneer u dit leest als nieuw ingekomen gemeentelid van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker dan heeft u van ons een welkomstbrief ontvangen waarin melding werd gemaakt van de wijkgemeente waarbinnen u bent ingeschreven. Ook het kerkblad heeft u ontvangen. Vanuit de wijk heeft iemand al moeite gedaan om u persoonlijk welkom te heten en u een informatiegids te overhandigen.

Andere vormen van lidmaatschap

Naast het lidmaatschap van de gemeente (doop- of belijdend lid) bestaat de mogelijkheid van:
1. Gastlid: u bent lid van een andere geloofsgemeenschap waarmee de Protestantse Kerk bijzondere betrekkingen onderhoudt, maar u wenst ook het lidmaatschap van de PGHZB.
2.  Blijkgever van Verbondenheid: u bent lid van geen enkele kerk maar wilt graag meeleven en meevieren in de PGHZB

Wijzigingen

Het Kerkelijk Bureau ontvangt graag de wijzigingen in uw (gezins)situatie voor het bijhouden van de ledenadministratie (bijvoorbeeld huwelijk, geboorte, overlijden). Voor gegevens van bijvoorbeeld geboorten zijn wij volledig afhankelijk van uw bericht. Wijzigingen kunt u ook doorgeven aan de wijkcontactpersoon of de scriba van uw wijk.

Geprobeerd wordt (vanuit pastoraal oogpunt) een gezin als geheel te registreren. Wanneer gezinsleden die niet tot de kerk behoren er geen bezwaar tegen hebben kunnen zij worden ingeschreven als mee-geregistreerde bij het gezin.

Geboorte
Een bericht van geboorte wordt als feestelijk gebeuren gemeld in alle kerken tijdens de dienst op de eerstvolgende zondag. De wijkgemeente waarbinnen de geboorte plaatsvindt, besteedt extra aandacht aan de geboorte.

Overlijden
Bij een bericht van overlijden (via de nabestaanden of via de burgerlijke stand) wordt de naam van de overledene genoemd in alle vier de kerken tijdens de dienst op de eerstvolgende zondag na ontvangst van het bericht. In de dienst op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, Eeuwigheidszondag, worden in alle kerken alle namen van de in het afgelopen jaar overleden gemeenteleden nogmaals genoemd. De nabestaanden van wie het adres bekend is ontvangen hierover van tevoren bericht.

Meer informatie
Wilt u meer weten?
Neemt u dan  contact op met het Kerkelijk Bureau, daar zal men u met plezier proberen verder te helpen.