PG Logo

Onze gemeente

Wij stellen ons even voor:

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk  laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron. Onze gemeente laat dit zien door de manier van handelen en spreken, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.

Wij maken geen onderscheid naar ras, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en politieke voorkeur.  We willen een gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen even welkom is. Omzien naar elkaar is een essentieel aspect binnen de gemeente.
Wij willen een nadrukkelijke plek innemen in de samenleving van Hoorn door de liefde van God handen en voeten te geven. Midden in de samenleving staan, er zijn voor anderen en ons verantwoordelijk voelen voor  wat God gemaakt heeft.

Binnen de kerkelijke wijken Hoorn Zwaag en Blokker, is er ruimte voor verschillende manieren van geloven en beleven en voor een eigen identiteit. De wijkgemeentes zijn dan ook verschillend van karakter, maar in de geloofsbeleving volkomen vergelijkbaar. Elke wijkgemeente is verbonden aan zijn eigen kerkgebouw(en), waardoor het bijzondere karakter van de wijkgemeentes bewaard blijft.
Regelmatig houden wij gezamenlijke diensten, en de predikanten doen dienst in alle wijkkerken.
Meer informatie over de wijken vindt u op deze pagina.