PG Logo

Onze gemeente

Wij stellen ons graag even voor:

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron. Onze gemeente laat dit zien door de manier van handelen en spreken, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.

Wij maken geen onderscheid naar ras, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en politieke voorkeur. We willen een gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen even welkom is. Omzien naar elkaar is een essentieel aspect binnen de gemeente.
Wij willen een nadrukkelijke plek innemen in de samenleving van Hoorn door de liefde van God handen en voeten te geven. Midden in de samenleving staan, er zijn voor anderen en ons verantwoordelijk voelen voor wat God gemaakt heeft. Ook duurzaamheid speelt mee bij de besluitvorming binnen onze gemeente.

Binnen de pastorale wijken Noord, Zuid, Oost en West is er ruimte voor verschillende manieren van geloven en beleven en voor een eigen identiteit. Er is verschil van karakter, maar in de geloofsbeleving volkomen vergelijkbaar. Doordat we in verschillende kerkgebouwen samenkomen kan ieder gemeentelid de dienst bezoeken waar hij of zij zich meest bij thuis voelt.
Regelmatig houden wij gezamenlijke diensten, en de predikant doet dienst in alle drie kerkgebouwen.
Meer informatie over de wijken vindt u op deze pagina.
Onze plaatselijke regeling kunt u hier inzien: Plaatselijke regeling 2023-2027
Het beleidsplan staat hier: Beleidsplan 2021 tot 2025

Vacant!

Eind 2023 en begin 2024 zijn twee predikanten uit onze gemeente vertrokken.
Daarom is een beroepingsprocedure gestart om een nieuwe predikant te zoeken. Onderdeel daarvan zijn een profiel voor een predikant en een profiel van de gemeente. In de toegevoegde documenten kunt u die bekijken.
Het profiel van onze gemeente kunt hier lezen: gemeenteprofiel PGHZB
Het profiel voor een predikant staat hier: Profiel predikant PGHZB