PG Logo

Visie en missie

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker wil zich als onderdeel van de wereldwijde christelijke kerk  laten leiden door het Woord van God als inspiratiebron. De gemeente laat dit zien door de manier van handelen en spreken, niet alleen binnen maar ook buiten de kerk.

De gemeente maakt geen onderscheid naar ras, afkomst, geslacht, leeftijd, seksuele geaardheid en politieke voorkeur.  Het doel is een gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen even welkom is. Omzien naar elkaar is een essentieel aspect binnen de gemeente.
De gemeente wil een nadrukkelijke plek innemen in de samenleving van Hoorn door de liefde van God handen en voeten te geven. De gemeente wil midden in de samenleving staan, er zijn voor anderen en zich verantwoordelijk voelen voor  wat God gemaakt heeft.

Binnen de wijken Hoorn Zwaag en Blokker van de gemeente, is er ruimte voor verschillende manieren van geloven en beleven en voor een eigen identiteit. De wijkgemeentes zijn dan ook verschillend van karakter, maar in de geloofsbeleving volkomen vergelijkbaar. Elke wijkgemeente is verbonden aan zijn eigen kerkgebouw(en), waardoor het specifieke karakter van de wijkgemeentes bewaard blijft. Er worden regelmatig gezamenlijke diensten gehouden, en de predikanten doen dienst in alle wijkkerken.