PG Logo

Onze kerkgebouwen

3 torens

Drie kerken

Onze gemeente heeft drie kerkgebouwen in gebruik: de Dorpskerk in Blokker, de Dorpskerk in Zwaag en Kerkelijk Centrum Het Octaaf. Elke zondagmorgen is er een viering in Kerkelijk Centrum Het Octaaf. In beide dorpskerken is er beurtelings een viering op zondagmorgen: in Zwaag in de regel op de eerste, derde en eventueel vijfde zondag van de maand; in Blokker op de tweede en vierde zondag van de maand.
Meer informatie over de kerken vindt u op de desbetreffende pagina.