PG Logo

Collectes en collectebonnen

Collectes

Diaconie
Het college van diakenen heeft ook als doel elke week een doelcollecte aan te wijzen.
Dit is gebaseerd op wensen vanuit de gemeente of op basis van lange traditie van de te houden collectes. Ook wordt rekening gehouden met het collecterooster dat door de Protestantse Kerk Nederland wordt vastgesteld.
Als u voorstellen heeft voor een doelcollecte kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van de diaconie.

Voor 2024 zijn de volgende doelen vastgesteld:
Collecterooster 2024

Regelmatig komt de vraag naar voren: heeft de kerk ook collectebonnen, hoe kan ik collectebonnen bestellen, hoe moet ik betalen, wie regelt het, gelden de bonnen ook voor de diaconie, zijn collectes fiscaal aftrekbaar.

Door de jaren heen worden in de erediensten of na afloop collectes gehouden. De eerste collecte in onze kerk is altijd bestemd voor een diaconaal doel. Het diaconale doel wordt bij de mededelingen bekend gemaakt. De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente. Jaarlijks wordt er ongeveer dertien duizend euro gegeven voor diaconale doelen en ruim tien duizend voor het werk in eigen gemeente. Naast de mogelijkheid via Ideal bij te dragen zijn nog collectebonnen fiscaal aftrekbaar, munt en papiergeld niet.
De collectebonnen kunnen voor alle kerkelijke collectes worden gebruikt. (werk in eigen gemeente, diaconale doelen, welkomstdiensten, vastenpot). De penningmeesters zorgen er voor dat gelden worden verdeeld op basis van de ingeleverde collectebonnen.

1. Geld overmaken

naar de Rabobank rekening
Bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75
t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
in de omschrijving dient u aan te geven welke bonnen en in welke kerkgebouw u de collectebonnen wilt ophalen. Wij streven er naar dat levering binnen 2 weken wordt gedaan. Dus bestel op tijd.

2. Via de app

Als u lid bent van onze gemeente, gebruik dan bij voorkeur de app van onze  kerk. klik hier voor deze pagina
Of via de app GIVT als u die in gebruik hebt. Via beide apps doneert u zonder gebruik te maken van collectebonnen terwijl u op uw bankafschriften wel duidelijk kunt zien wat en aan wie u heeft gedoneerd. Klik hier voor meer informatie.
Luistert u via Kerkdienstgemist met ons mee en wilt u een bijdrage geven aan de collecte dan kan dat via de aan het eind van de vieringen getoonde QR codes die verwijzen naar beide apps.

Voor verdere vragen kunt u ook het contactformulier gebruiken.