PG Logo

Collectes en collectebonnen

Collectes en collectebonnen

Regelmatig komt de vraag naar voren: heeft de kerk ook collectebonnen, hoe kan ik collectebonnen bestellen, hoe moet ik betalen, wie regelt het, gelden de bonnen ook voor de diaconie, zijn collectes fiscaal aftrekbaar.

Door de jaren heen worden in de erediensten of na afloop collectes gehouden. De eerste collecte in onze kerk is altijd bestemd voor een diaconaal doel. Het diaconale doel wordt bij de mededelingen bekend gemaakt. De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente. Jaarlijks wordt er ongeveer dertien duizend euro gegeven voor diaconale doelen en  ruim tien duizend  voor het werk in eigen gemeente. Alleen collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar, munt en papiergeld niet.

De collectebonnen kunnen voor alle kerkelijke collectes worden gebruikt. (werk in eigen gemeente, diaconale doelen, welkomstdiensten, vastenpot). De penningmeesters zorgen er voor dat gelden worden verdeeld op basis van de ingeleverde collectebonnen.

Onze kerk heeft de volgende collectebonnen:
– collectebonnen € 0,50 (per kaart 20 stuks € 10,00
– collectebonnen € 1,00 (per kaart 20 stuks € 20,00
– collectebonnen € 2,00 (per kaart 20 stuks € 40,00
– collectebonnen € 5,00 (per kaart 20 stuks € 100,00

Diaconie

Het college van diakenen heeft ook als doel elke week een doelcollecte aan te wijzen.
Dit is gebaseerd op wensen vanuit de gemeente of op basis van lange traditie van de te houden collectes. Ook wordt rekening gehouden met het collecterooster dat door de Protestantse Kerk Nederland wordt vastgesteld.
Als u voorstellen heeft voor een doelcollecte kunt u dit kenbaar maken aan het secretariaat van de diaconie.

Voor 2021 zijn de volgende doelen vastgesteld:
Collectebeschrijvingen 2021

1.   U kunt het geld overmaken

naar de Rabobank rekening
Bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75
t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
in de omschrijving dient u  aan te geven welke bonnen en in welke kerkgebouw u de collectebonnen wilt ophalen. Wij streven er naar dat levering binnen 2 weken wordt gedaan. Dus bestel op tijd.

2.    Geld overmaken via

Via de website van onze kerkdigitale kerkwinkel’  kunt u de collectebonnen bestellen en rekent u af via iDeal. Het voordeel  hiervan is, dat u altijd uw historie van bestellingen kunt volgen (ook handig voor de belastingaangifte).
In de omschrijving dient u aan te geven in welk kerkgebouw u de collectebonnen wilt ophalen. Wij streven er naar dat levering binnen 2 weken wordt gedaan. Dus bestel op tijd.

Luistert u via de kerkomroep met ons mee en wilt u een bijdrage geven aan de collecte dan kan dat ook via de website met de  digitale kerkwinkel, via iDeal.

Voor vragen kunt u ook het contactformulier gebruiken.