PG Logo

Collectes en collectebonnen

Collectes en collectebonnen

Regelmatig komt de vraag naar voren: heeft de kerk ook collectebonnen, hoe kan ik collectebonnen bestellen, hoe moet ik betalen, wie regelt het, gelden de bonnen ook voor de diaconie, zijn collectes fiscaal aftrekbaar.

Door de jaren heen worden in de erediensten of na afloop collectes gehouden. De eerste collecte in onze kerk is altijd bestemd voor een diaconaal doel. Het diaconale doel wordt bij de mededelingen bekend gemaakt. De tweede collecte is bestemd voor het werk in onze eigen gemeente. Jaarlijks wordt er ongeveer dertien duizend euro gegeven voor diaconale doelen en  ruim tien duizend  voor het werk in eigen gemeente. Alleen collectebonnen zijn fiscaal aftrekbaar, munt en papiergeld niet.

Onze kerk heeft de volgende collectebonnen:
– collectebonnen € 0,50 (per kaart 20 stuks € 10,00
– collectebonnen € 1,00 (per kaart 20 stuks € 20,00
– collectebonnen € 2,00 (per kaart 20 stuks € 40,00
– collectebonnen € 5,00 (per kaart 20 stuks € 100,00

1.   U kunt het geld overmaken

naar de Rabobank rekening
Bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75
t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
in de omschrijving dient u  aan te geven welke bonnen en in welke kerkgebouw u de collectebonnen wilt ophalen. Wij streven er naar dat levering binnen 2 weken wordt gedaan. Dus bestel op tijd.

2.    Geld overmaken via

Via de website van onze kerk ‘digitale kerkwinkel’  kunt u de collectebonnen bestellen en rekent u af via iDeal. Het voordeel  hiervan is, dat u altijd uw historie van bestellingen kunt volgen (ook handig voor de belastingaangifte).
In de omschrijving dient u aan te geven in welk kerkgebouw u de collectebonnen wilt ophalen. Wij streven er naar dat levering binnen 2 weken wordt gedaan. Dus bestel op tijd.

Luistert u via de kerkomroep met ons mee en wilt u een bijdrage geven aan de collecte dan kan dat ook via de website met de  digitale kerkwinkel, via iDeal.

3.    Voor welke doelen

De collectebonnen kunnen voor alle kerkelijke collectes worden gebruikt. (werk in eigen gemeente, diaconale doelen, welkomstdiensten, vastenpot). De penningmeesters zorgen er voor dat gelden worden verdeeld op basis van de ingeleverde collectebonnen.

4.    Vragen

Voor vragen kunt u terecht bij de penningmeester, via email bereikbaar.

Marinus leenstra, penningmeester