PG Logo

Rekeningnummers

kikker in winkelwagen

Hoe komt de kerk eigenlijk aan geld?

De kerk krijgt geld
– van gemeenteleden
– van de mensen van nu, via collectes, giften, acties als Kerkbalans
– van mensen van vroeger: via legaten en nalatenschappen, stichtingen en belegd vermogen en uit verhuur van (delen van) gebouwen.
Zo betalen kerk en diaconie de pastorale zorg, kerkdiensten, projecten, activiteiten en gebouwen en al de medewerkers: dominees, kosters, organisten, staf van bureau en projecten voor de stad en in vele wijken.

Bankrekeningnummers

Voor bijdragen en giften gelden de volgende bankrekeningen:
Kerk: NL32 RABO 0105 5420 75
Zending: NL69 RABO 0105 5603 24
Diaconie: NL10 RABO 0105 5420 83