PG Logo

Welkom

bord met welkom

Nieuw in onze gemeente?

Allereerst willen wij u hier van harte welkom heten. U heeft vast al rondgekeken op onze website.
Wie wij zijn heeft u wellicht hier al gelezen: over-ons
Wij hopen dat u op deze website hebt gevonden wat u wilde weten.
Wilt u meer of andere informatie, vult u dan a.u.b. het contactformulier in.

Zodra de ledenadministratie doorgekregen heeft dat u in de gemeente Hoorn bent komen wonen, ontvangt u een welkomsbrief en wordt ons kerkblad bij u bezorgd. Na een paar weken komt de wijkcontactpersoon met een nieuwingekomenformulier.
Daarop kunt u aangeven of u ingeschreven wilt blijven en of u het kerkblad wilt blijven ontvangen, of we u mogen verwelkomen in ons kerkblad en of u bezoek op prijs stelt. Wilt u wel of geen contact dan kunt u dat ook aangeven. Voor uitschrijving is een handtekening op het formulier vereist.

Wij hopen dat u zich snel thuis zult voelen in onze gemeente!