PG Logo

taakgroepen

Hoe wordt onze Protestantse Gemeente bestuurd?

Elke gemeente in de PKN wordt bestuurd door een kerkenraad. Daarin hebben ouderlingen, diakenen en een of meer predikanten zitting. In onze gemeente was een algemene kerkenraad en twee wijkkerkenraden, voor de wijkgemeenten Hoorn en Zwaag-Blokker. Vanaf 1 september 2018 zijn er geen wijkgemeenten meer en blijft er dus een (algemene) kerkenraad over. Deze kerkenraad bestuurt op hoofdlijnen. Het is de bedoeling dat veel (uitvoerende) taken terechtkomen bij de taakgroepen:

1e Taakgroep Communicatie: verzorgt interne en externe berichtgeving en publiciteit, bijvoorbeeld het kerkblad, de app, de website. Voor meer informatie, klik hier.

2e Taakgroep Diaconie (College van Diakenen): geeft leiding aan het daadwerkelijk bijstaan van mensen, dichtbij en veraf. Voor meer informatie, klik hier

3e Taakgroep Eredienst: ondersteunt alle activiteiten met betrekking tot het vieren in de kerk. U kunt hun opdracht hier doorlezen.

4e Taakgroep Financiën (College van Kerkrentmeesters) geven leiding aan alle activiteiten die te maken hebben met financiën en (materieel)beheer. Voor meer informatie, klik hier

5e Taakgroep Pastoraat: organiseert alle vormen van omzien naar elkaar in onze gemeente.
Hun taakomschrijving: klik hier

Nadere informatie is te verkrijgen via e-mail bij de scriba.