PG Logo

Taakgroep Pastoraat

hand op hand

Taakgroep pastoraat

Overal waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in de naam van Christus is sprake van pastoraat. Pastoraat is in feite: het omzien naar elkaar. Natuurlijk is het de verantwoordelijkheid van de hele gemeente. Net als bij andere aspecten van gemeentezijn (bijvoorbeeld het diaconale of missionaire) neemt een aantal mensen ook hier het voortouw. De gemeente kan een plek zijn waar je wordt opgevangen als dat nodig is, maar waar je ook bereid bent dat anderen te bieden in moeilijke tijden. Pastoraat kan zich soms uitstrekken tot mensen die niet (meer) bij kerk en geloof betrokken zijn. In zekere zin zijn alle gemeenteleden pastor.

De gemeente is opgedeeld in 4 secties. Elke sectie heeft een sectieteam en een sectiecoördinator.

Doelstelling

  • De taakgroep stimuleert de onderlinge samenhang tussen de wijken en de verbondenheid van de leden van de gemeente.
  • In dit kader worden met enige regelmaat allerlei activiteiten georganiseerd.
  • De taakgroep komt bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en elkaar te inspireren.
  • Door studie en bezinning willen zij zich verder toerusten voor hun-werk-in-de-gemeente.
  • Er wordt minimaal twee maal per jaar vergaderd.

Samenstelling

De taakgroep bestaat uit minimaal 6 en maximaal 12 mensen. Iedere wijk wordt vertegenwoordig door een of twee personen. Ouderlingen en predikanten (minimaal 1 predikant) maken ook deel uit van deze taakgroep.