PG Logo

College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Dit college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit 4 ouderling-kerkrentmeesters van de wijkgemeenten van de PG HZB en een kerkrentmeester, zijnde de penningmeester alsmede 3 adviseurs voor beheer, gebouwen, financiën, techniek en archief.
Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken.

U kunt het college bereiken via het secretariaat Mevr. M. van der Kwast
via e-mail bereikbaar

Voor u is beschikbaar het financieel jaarverslag 2018: PG HZB Financieel Jaarverslag 2018 (AK) en natuurlijk de begroting voor 2019: PG HZB begroting 2019 – publicatie