PG Logo

College van Kerkrentmeesters

College van Kerkrentmeesters

Dit college heeft het beheer over de financiële middelen en gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De verantwoordelijkheid hierover heeft de kerkenraad aan het college gedelegeerd. Het college bestaat uit 4 ouderling-kerkrentmeesters van de wijkgemeenten van de PG HZB en een kerkrentmeester, zijnde de penningmeester alsmede 3 adviseurs voor beheer, gebouwen, financiën, techniek en archief.
Verder heeft het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het college voor de behandeling van beheerszaken.

U kunt het college bereiken via het secretariaat mevr. Ietje Breunis:  e-mail secretariaat of telefonisch: 0229240584.

Voor u is beschikbaar de begroting voor 2023 PGHZB College van Kerkrentmeesters  begroting 2024 verkort

Ook vindt u hier de jaarrekening 2023: 2023 jaarrekening