PG Logo

Voor de jongeren

Oppas

Bij alle diensten in de kerken van gemeente Hoorn – Zwaag – Blokker is oppas aanwezig.
Wilt u gebruikmaken van deze service? Vraag bij binnenkomst aan de gastvrouw of koster naar de oppas.

Kindernevendienst

Als je naar de kerk gaat, moet je lang stilzitten? Nee hoor, bij ons niet! De verhalen en liederen tijdens de viering in de kerk zijn voor veel kinderen vaak moeilijk te begrijpen. In de wijkgemeente Zwaag/Blokker is er daarom voor alle kinderen van 4 tot en met 12 jaar oud iedere zondag een eigen dienst.
We beginnen om 10.00 uur gezamenlijk in de gewone kerkdienst, zodat de kinderen de rituelen en sfeer leren kennen, ook is er een klein gesprekje met de kinderen. Tijdens de overdenking gaan de kinderen naar hun eigen ruimte voor de eigen kindernevendienst. Daar wordt een verhaal uit de bijbel verteld. Vervolgens bespreken we met de kinderen wat we van het verhaal kunnen leren voor ons eigen leven.Naast verhalen vertellen worden er ook liedjes gezongen, spelletjes gedaan, knutselwerkjes, puzzels en werkbladen gemaakt.

Catechese

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: ds. Rudolf Kooiman.

Oecumenisch Kinderkoor Hoorn

Het koor richt zich op kinderen in de basisschoolleeftijd, maar er doen ook een aantal tieners uit de eerste leerjaren van het VO mee.  Het repertoire van het koor bestaat voor 30% uit muziek met een specifiek christelijke inhoud en voor 70% uit muziek met een meer algemene inhoud.
De gezellige repetities vinden plaats op de dinsdagmiddag tussen 16.00 en 16.45 uur in kerk.centrum Het Octaaf. We repeteren in blokken van 10 keer waarna een optreden volgt.
Je doet al mee voor €20,- per blok.
Meer info via www.facebook.com/oecumenischkinderkoorhoorn

De Oecumenische Theatergroep Sowieso

speelt musicals met Bijbelse thema’s veelal in kerken. Gedurende 14 maanden speelt de enthousiaste groep een musical zo’n 15 maal door heel Nederland, en vaak ook nog een aantal maal daarbuiten. Sowieso is sinds 1990 bezig en is begonnen vanuit het jeugdwerk van de Hervormde Kerk Zwaag. Kijk voor meer informatie op de website van Sowieso.

Werkgroep Jeugd

De taak van de jeugdraad is het coördineren van de activiteiten voor kinderen en jongeren binnen onze gemeente. Het is de bedoeling dat vanuit elke activiteit een vertegenwoordiger aansluit in de jeugdraad.
Zo is iedereen betrokken bij wat er speelt in onze gemeente!

Nadere inlichtingen bij Roeland Brevoord: tel. 0229-213817, via e-mail 
Het Jeugdwerk heeft een eigen Facebook pagina waarop activiteiten en foto’s
worden gepost: Jeugdwerk PKN Hoorn