PG Logo

taakgroep Communicatie

handen verbindend

Taakgroep Communicatie

Omschrijving taak

De taakgroep denkt na over alle aspecten van de communicatie, zowel in- als extern. Daartoe is er een algemene communicatiestrategie opgesteld m.b.t. de middelen en de mogelijkheden die er zijn.

De werkgroep vergadert in principe 1x per twee maanden en verder zo veel vaker als nodig is en zoveel minder als mogelijk blijkt. In de reguliere vergaderingen komen alle aspecten van de interne en externe communicatie aan de orde. De afzonderlijke redacties vertellen o.a. over hun ervaringen m.b.t. de communicatiemiddelen.

Samenstelling

De taakgroep bestaat uit afgevaardigden van de redacties van alle communicatievormen die in de gemeente worden benut. Elke redactie bepaalt zelf wie er namens die groep wordt afgevaardigd. Daarnaast uit leden die uit interesse kritisch willen meedenken bij de vormgeving van de communicatieplannen. Een lid vormt de verbinding tussen taakgroep en kerkenraad.

Jaaragenda

Voor het organiseren van activiteiten is het goed te weten welke activiteiten er in onze gemeente al gepland zijn.
Wilt u iets organiseren, meld het dan via e-mail aan de redactie van de website, e-mail Communicatie.

Met elkaar proberen we alle communicatiemiddelen goed in te zetten zodat elke activiteit de aandacht krijgt die het verdient.