PG Logo

Helpen waar het kan...

inpakwerk door vrijwilligers

Interkerkelijke werkgroep Apostolaat (IWA)

Dit is een als algemeen nut beogende instelling (ANBI) per 25 juni 2019.

Een aantal vrijwilligers van diverse kerken uit Hoorn vormen met elkaar al circa 30 jaar de Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat. Het doel van de werkgroep is diegene te ondersteunen die financieel wat minder draagkrachtig zijn. Dat doen zij door met christelijke feestdagen hen te verrassen met bijvoorbeeld een kerstpakket.
De werkgroep zamelt daarvoor geld in bij de kerken en particulieren en steekt zelf de handen uit de mouwen om de kosten te beperken.

De werkgroep heeft een christelijke grondslag waarvan het handelen is omschreven in de Bijbel in Mattheüs 25: 31-45, de werken van barmhartigheid.
De aangesloten groepen zijn op dit moment:
-Matteüsparochie Hoorn eo (PCI)
-Leger des Heils korps Bovenkarspel (voorheen afd Hoorn)
-Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker
-Evangelisch Lutherse Gemeente
-Nederlands Gereformeerde Kerk
-Pinkstergemeente De Brug
-Christelijk Gereformeerde Kerk (alleen voor de zomerposter)
-DoR-gemeente(Doopsgezind/Remonstrants)

De ontstaansgeschiedenis
De eerste vermeldingen van samenwerking tussen evangelisatiegroepen en de Hervormde en Gereformeerde Kerk in Hoorn, zijn gedateerd in 1986. In de loop der jaren kwamen er andere kerkgenootschappen bij. In 1998 werd de naam daarom veranderd van EWA naar  IWA. Het pastorale karakter veranderde daardoor meer in een diaconaal karakter.
Meer informatie over de geschiedenis kunt u hier downloaden:
Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat ontstaansgeschiedenis

Het RSIN of fiscaalnummer is 8565 66 974

Het bestuur:
Voorzitter: Henk Talma
Secretaris: Rudolph Melis via e-mail bereikbaar
Postadres: J.D. Pollstraat 1, 1623 LM Hoorn
Penningmeester: Gerard Vlaming
Bankrekeningnummer  IBAN  NL96 INGB 0000 1435 01

Beloningsbeleid
De Interkerkelijk Werkgroep Apostolaat kent geen beloningsbeleid. De leden en het bestuur verrichten hun werkzaamheden op vrijwillige basis en daar staat geen enkele vergoeding tegenover.

Statuten
2018 Statuut IWA NAAM EN ZETEL versie 4

Beleidsplan
IWAbeleidsplan 2022-2026

Begroting
2023 rek begr Interkerkelijke Werkgroep Apostolaat

voorraad voor pakketten