De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker onderhoudt een website bereikbaar onder www.pknhoorn.nl, pknhoornzwaagblokker.nl. en www.pghzb.nl
Hieronder vallen alle pagina’s die onderdeel zijn van bovengenoemde domeinen.

Doelstelling

Het doel is het informeren van gemeenteleden van de gemeente over alles wat met “gemeente-zijn” te maken heeft en een bindend element te vormen tussen gemeenteleden onderling en de kerkelijke organisatie.
Daarnaast is een even belangrijk doel het informeren van niet-gemeenteleden over hoe de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker invulling geeft aan haar identiteit en hen iets van de sfeer van de gemeente te laten proeven.|
De website is niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform.

Verantwoordelijkheden

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de inhoud van de website van de gemeente. Ze heeft het mandaat en de zorg voor de uitvoering van de verzorging van de inhoud van de website overgedragen aan de redactiecommissie.
De redactiecommissie bestaat uit drie leden. Zij maken deel uit van de kerkelijke organisatie van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker.

Inhoud

De aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van de auteurswet en het privacyreglement. De redactie kan, na overleg met betrokkene(n), informatie weigeren indien deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de website. Ook mag tekst indien nodig ingekort worden of tekstueel aangepast.
De redactiecommissie verstrekt geen persoonlijke gegevens zonder goedkeuring van de desbetreffende persoon.

Mocht u onjuiste informatie aantreffen, dan kunt u ons bereiken via e-mail: redactie website
Ook voor kopij dat u ons wilt sturen kunt u dit adres gebruiken. We doen ons uiterste best zo actueel mogelijk te zijn.

Ger Roos, Jan Zuidema, Janine van Dijk