Met deze website willen wij laten zien wat we doen, waar u ons kunt vinden.
Mocht er onjuiste informatie staan, dan kunt u ons bereiken via e-mail: redactie website
Ook voor kopij dat u ons wilt sturen kunt u dit adres gebruiken.
We doen ons uiterste best zo actueel mogelijk te zijn.

Ger, Jan, Janine