De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker onderhoudt een website bereikbaar onder www.pknhoorn.nl, pknhoornzwaagblokker.nl. en www.pghzb.nl
Hieronder vallen alle pagina’s die onderdeel zijn van bovengenoemde domeinen.

Doelstelling

Het doel is het informeren van gemeenteleden van de gemeente over alles wat met gemeente-zijn te maken heeft en een bindend element te vormen tussen gemeenteleden onderling en de kerkelijke organisatie.
Daarnaast is een even belangrijk doel het informeren van niet-gemeenteleden over hoe de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker invulling geeft aan haar identiteit en hen iets van de sfeer van de gemeente te laten proeven.|
De website is niet bedoeld voor opiniestukken of als discussieplatform.

Verantwoordelijkheden

De kerkenraad van de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is eindverantwoordelijk voor alles wat te maken heeft met de inhoud van de website van de gemeente. Ze heeft het mandaat en de zorg voor de uitvoering van de verzorging van de inhoud van de website overgedragen aan de redactie. De redactie valt onder de Taakgroep Communicatie

Inhoud

De aangeboden berichten en het beeldmateriaal moeten voldoen aan de normen van de auteurswet en het privacyreglement. De redactie kan, na overleg met betrokkene(n), informatie weigeren indien deze niet in overeenstemming is met de doelstellingen van de website. Ook mag tekst indien nodig ingekort worden of tekstueel aangepast. De redactiecommissie verstrekt geen persoonlijke gegevens zonder goedkeuring van de desbetreffende persoon.

Mocht u onjuiste informatie aantreffen, dan kunt u ons bereiken via e-mail: redactie website  Ook voor toezending van kopij kunt u dit adres gebruiken. We doen ons uiterste best zo actueel mogelijk te zijn.

Disclaimer

Het onderstaande is van toepassing op deze gehele website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.
Wij publiceren hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die ons zijn aangeleverd. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en informerend.
Deze website houdt door middel van een teller het aantal bezoekers bij, de websites waar zij van afkomstig zijn en via welk medium men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden niet tot individuele personen herleidbaar gebruikt voor eigen informatie.

Verzamelde (persoons)gegevens die u verstrekt door het invullen van het contactformulier, worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld maar na afhandeling van de vraag verwijderd.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze website zo volledig, actueel en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Onze kerkenraad aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker of  bij degene met wiens  toestemming het (beeld)materiaal aan ons beschikbaar hebben gesteld. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door de Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker.