PG Logo

in samenspraak met HEEL HOORN

In onze gemeente verschijnt 10x per jaar het kerkblad “In samenspraak met HEEL HOORN”. Elk nummer komt tot stand aan de hand van een vooraf gekozen thema.
Vaak sluiten de thema’s aan bij de kerkelijke activiteiten en de feestdagen.

Het blad wordt bezorgd bij de leden van onze gemeente en daarnaast kunt u het blad op verschillende locaties zoals buurthuizen en bibliotheken gratis meenemen.

De verschijningsfrequentie en data voor 2019 is:

Maand Deadline kopij Bezorgd rond
januari -februari 11-12-18 04-01-19
februari- maart 29-01-19 13-02-19
april 12-03-19 27-03-19
mei 16-04-19 01-05-19
juni 14-05-19 29-05-19
juli -augustus 25-06-19 10-07-19
september 13-08-19 28-08-19
oktober 17-09-19 02-10-19
november 15-10-19 30-10-19
december 12-11-19 27-11-19

Om een idee te krijgen, kunt u van de editie 2018-3 hier de eerste pagina’s als pdf downloaden: 2018dlnr3Wilt u het huidige kerkblad ontvangen, stuur dan een mail naar de redactie via deze link.

Verspreiding wordt verzorgd door vrijwilligers. Heeft u daar vragen over, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0229-231592 of 0229-218190.