PG Logo

in samenspraak met HEEL HOORN

redactie in beeld

In Samenspraak met HEEL HOORN

In onze gemeente verschijnt 10x per jaar het kerkblad “In samenspraak met HEEL HOORN”.
Bovenaan deze pagina ziet u de redactie, een foto in scene gezet voor het themanummer “Op reis” van juli 2019.
Elk nummer komt tot stand aan de hand van een vooraf gekozen thema. Vaak sluiten de thema’s aan bij de kerkelijke activiteiten en de feestdagen.

Het blad wordt bezorgd bij de leden van onze gemeente en daarnaast kunt u het blad op verschillende locaties zoals buurthuizen en bibliotheken gratis meenemen.

De verschijningsfrequentie en data voor 2022:

Nummer Deadline kopij Bezorgd voor
nr. 6-9 30 november 19 december
nr. 7-1 4 januari 23 januari
nr. 7-2 8 februari 27 februari
nr. 7-3
15 maart 3 april
nr. 7-4 19 april 8 mei
nr. 7-5 24 mei 12 juni
nr. 7-6 28 juni 17 juli
nr. 7-7 16 augustus 4 september
nr. 7-8 20 september 9 oktober
nr. 7-9 25 oktober 13 november
nr. 7-10 29 november 18 december
nr. 8-1 3 januari 22 januari

Wilt u het complete kerkblad (als proef bijv.) ontvangen, stuur dan een mail naar de redactie via deze link.

Verspreiding wordt verzorgd door vrijwilligers. Heeft u daar vragen over, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0229-231592 of 0229-218190.