PG Logo

in samenspraak met HEEL HOORN

In Samenspraak met HEEL HOORN

In onze gemeente verschijnt 10x per jaar het kerkblad “In samenspraak met HEEL HOORN”.
Elk nummer komt tot stand aan de hand van een vooraf gekozen thema. Vaak sluiten de thema’s aan bij de kerkelijke activiteiten en de feestdagen.

Het blad wordt bezorgd bij de leden van onze gemeente en daarnaast kunt u het blad op verschillende locaties zoals buurthuizen en bibliotheken gratis meenemen.

De verschijningsfrequentie en data voor 2024:

Nummer Deadline kopij Bezorgd rond
nr. 9-1
nr. 9-2 6 februari 20 februari
nr. 9-3 12 maart 26 maart
nr. 9-4
16 april 30 april
nr. 9-5 21 mei 4 juni
nr. 9-6 25 juni 9 juli
nr. 9-7 13 augustus 27 augustus
nr. 9-8 17 september 1 oktober
nr. 9-9 22 oktober 5 november
nr. 9-10 26 november 10 december
nr. 10-1 7 januari 21 januari

Wilt u het complete kerkblad (als proef bijv.) ontvangen, stuur dan een mail naar de redactie via deze link.

Verspreiding wordt verzorgd door vrijwilligers. Heeft u daar vragen over, dan kunt u contact opnemen met telefoonnummer 0229-231592 (dhr. Bakker) of 0229-234592 (dhr. Zuidema).