PG Logo

Actie Kerkbalans

Kerkbalans 2019

De landelijke start van de actie Kerkbalans 2019 is gepland op zaterdag 19 januari 2019.
Het thema is ‘Geef voor je kerk’. Veel kerken luiden de actie in met klokgelui om meer publiciteit aan de actie te geven. Ook onze kerk doet mee op zaterdag 19 januari, maar om 13.00 uur in het Westfries Museum.
Zie voor meer informatie de agenda.

De actie kerkbalans 2019 wordt gehouden van 19 januari tot 2 februari 2019.
In deze periode zullen onze vrijwilligers de Kerkbalans envelop weer gaan bezorgen en de antwoordenvelop met uw toezegging later weer ophalen.

De folder voor de actie kerkbalans 2019, kunt u hier downloaden: folder Kerkbalans Hoorn In deze folder treft u plannen aan voor 2019.

Een gedetailleerde begroting ligt ter inzage in de kerkgebouwen en op de website.

Voor vragen kunt u via e-mail terecht bij de penningmeester.