PG Logo

Actie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen – actie kerkbalans 2021

De landelijke start van de actie Kerkbalans 2021 is zaterdag 16 januari 2021.
Het thema van dit jaar is ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’.
De actie kerkbalans 2021 wordt gehouden van 16 tot 30 januari 2021. In die periode ontvangt u een enveloppe met een brief, toezeggingsformulier, een antwoordenveloppe en een folder. U ontvangt die van een vrijwilliger, die uw antwoordenveloppe ook weer komt ophalen, Of u ontvangt de enveloppe via de post en u kunt uw antwoord ongefrankeerd in de antwoordenveloppe opsturen.

U kunt uw bijdrage ook direct overmaken op de rekening van de kerk o.v.v. Kerkbalans 2021. De folder kunt u hier downloaden: Folder kerkbalans 2021

Een gedetailleerde begroting ligt ter inzage in de kerkgebouwen en op de website bij de anbigegevens.
Voor vragen kunt u via e-mail terecht bij de penningmeester.

Dankzij uw bijdrage blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding.