PG Logo

Actie Kerkbalans

De geldwerf actie voor Kerkbalans 2018 met als thema “Geef voor je kerk” is 20 januari van start gegaan.
De landelijke kerk heeft vernieuwingen doorgevoerd in de opzet van de actie en als voorbeeld ziet u hier al het nieuwe logo. De lay-out en de tekst van onze actiefolder is moderner en beter leesbaar geworden. Er wordt natuurlijk wel gezorgd dat u volledig op de hoogte blijft van de gang van zaken in onze kerk.
Als voorbeeld: een gedetailleerde begroting zal niet meer in de folder staan maar ter inzage liggen in de kerkgebouwen en op de website worden geplaatst.

Door op de startdag van de actie de klokken te luiden, vroegen wij aandacht voor de kerk. De kerk is een plek van betekenis en verbinding. Gemeenteleden, vrijwilligers, ambtsdragers u en jij waren van harte uitgenodigd.
Voor vragen kunt u via e-mail terecht bij de penningmeester.
De brochure voor de actie kerkbalans 2018, kunt u hier downloaden: folder Kerbalans 2018