PG Logo

Actie Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020

De landelijke start van de actie Kerkbalans 2020 was zaterdag 18 januari 2020. Het thema van dit jaar is ‘Geef voor je kerk’. Vele kerken in het hele land kondigen de actie aan door het luiden van de kerkklokken. Wij deden dat in een andere vorm. Wij startten de actie met een leuk programma bij MAK in Blokker.

De actie kerkbalans 2020 werd gehouden van 18 januari tot 1 februari 2020. Inmiddels zijn van de 829 enveloppen er tot nu toe 726 enveloppen ingeleverd. Er zijn nog ruim honderd enveloppen onderweg. Het is bemoedigend dat er opnieuw een stijging valt te melden van de toezeggingen. Een stijging van 4.500 euro, wat ruim  3% is. Dit is een prachtig resultaat. Met een totale opbrengst van 177 duizend euro. We zijn daar erg blij mee.
De bijbehorende folder kunt u hier nog downloaden: Folder 2020. In deze folder treft u plannen aan voor 2020. Een gedetailleerde begroting ligt ter inzage in de kerkgebouwen en op de website bij de anbigegevens.
Voor vragen kunt u via e-mail terecht bij de penningmeester.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans.
Ook hartelijk dank aan alle vrijwilligers die hebben meegeholpen met de actie.
Dankzij uw bijdrage blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding.