PG Logo

Actie Kerkbalans 2020

Kerkbalans 2020

De landelijke start van de actie Kerkbalans 2020 is gepland op zaterdag 18 januari 2020. Het thema is ‘Geef voor je kerk’.
Vele kerken in het hele land kondigen de actie aan door het luiden van de kerkklokken. Ook onze gemeente doet mee met dit inluidmoment, zij het in een andere vorm. Wij in Hoorn-Zwaag-Blokker willen de start van de actie houden op zaterdag 18 januari om 13:00 uur (met inloop vanaf 12:30uur) bij MAK in Blokker.

De actie kerkbalans 2020 wordt gehouden van 18 januari tot 1 februari 2020.
In deze periode zullen onze vrijwilligers de Kerkbalans envelop weer gaan bezorgen en de antwoordenvelop met uw toezegging later weer ophalen.

De folder voor de actie kerkbalans 2020, kunt u hier downloaden: Folder 2020
In deze folder treft u plannen aan voor 2020.

Een gedetailleerde begroting ligt ter inzage in de kerkgebouwen en op de website bij de anbigegevens.
Voor vragen kunt u via e-mail terecht bij de penningmeester.