PG Logo

Duurzaam onderweg

De Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker is een kerk waar je iets van God kunt ontdekken, waar mensen naar elkaar omzien en die bijdraagt aan een leefbare samenleving. Wij behoren tot een van de Groene Kerken in Nederland die proberen zo duurzaam mogelijk te zijn.

Wat is er bij ons al gedaan met betrekking tot duurzaamheid?

  • Onze kerk is sinds 2018 lid van de Zonne coöperatie WestFriesland. De kerk heeft een investering gedaan in 40 zonnepanelen waarmee wij groene energie opwekken.
  • Onlangs zijn de kerkgebouwen verder geïsoleerd en LEDverlichting is standaard.
  • Gebruik van Fairtrade koffie en milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen.
  • Bij de herinrichting van de kerkzaal in een van de kerkgebouwen is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande en duurzame materialen. Voorbeeld: hergebruik van het hout van de kerkbanken voor liturgisch meubilair en podium.
  • Oud papier inzameling bij 2 van de 3 kerkgebouwen. Papier en karton zijn materialen voor een circulaire economie.
  • In het beleggingsstatuut is duurzaam beleggen verankerd: âlle beleggingen in effecten, deposito’s, participaties en alternatieven zijn duurzaam in de zin van de Verenigde Naties Principes voor Verantwoord Beleggen.
  • Bij her-inzaaien wordt gebruik gemaakt van gras/bloemenmengsel ten behoeve van insecten.
  • In de app van onze kerk is een groep Groene aarde waarin tips en ervaringen worden uitgewisseld op het gebied van Duurzaamheid.

Duurzaamheid is als speerpunt opgenomen in het beleidsplan. Dit is een belangrijk thema in onze samenleving en ook als kerkelijke gemeente willen wij dit serieus nemen. Wij doen dat door doelen te stellen die gekozen zijn uit de aanbevelingen van groenekerken.nl en uit de energieadviezen, aangeboden door de gemeente Hoorn in 2022.

In het kader van duurzaamheid is ook de opdracht aan het College van Kerkrentmeesters om onderzoek te doen naar verdere “vergroening” van de kerkgebouwen. Denk daarbij aan verminderd gasverbruik, verminderen CO2-uitstoot, klimaatdoelstelling.

 

 

zie ook Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker – Groene Kerken
en Homepage – Groene Kerken