PG Logo

Zomerdiensten 2023

Zomerdiensten 2023

Deze vieringen zijn inmiddels weer voorbij.
De zomerdiensten bestaan al minstens 25 jaar. Van oorsprong is het een samenwerking tussen de Dóré-gemeente, de Evangelisch Lutherse kerk en de Hervormde kerk in Hoorn. Tijdens de (school)zomervakantie worden de diensten gezamenlijk gehouden. Na de vorming van de PKN en het samengaan van de wijken Octaaf en Centrum zijn de zomerdiensten blijven bestaan.

Tijdens de diensten 1s er steeds één van de kerken open en wordt de liturgie van die gemeente gevolgd. Het Octaaf vormt de uitzondering en heeft de hele zomer ook een dienst in de eigen kerk.

De collecte tijdens deze vieringen was dit jaar bestemd voor de Stichting Uni Pikin.