PG Logo

Zomerdiensten

Zomerdiensten 2022

De zomerdiensten bestaan al minstens 25 jaar. Van oorsprong is het een samenwerking tussen de Dóré-gemeente, de Evangelisch Lutherse kerk en de Hervormde kerk in Hoorn. Tijdens de (school)zomervakantie worden de diensten gezamenlijk gehouden. Na de vorming van de PKN en het samengaan van de wijken Octaaf en Centrum zijn de zomerdiensten blijven bestaan.
In 2020 heeft de groep die het al jaren organiseerde de opdracht doorgegeven aan anderen. Door de Corona is het stil komen te liggen. Nu willen we het weer oppakken, omdat het goed is om samen als Protestantse gemeentes op te trekken.

Tijdens de diensten is er steeds één van de kerken open en wordt de liturgie van die gemeente gevolgd. Het Octaaf vormt de uitzondering en heeft de hele zomer ook een dienst in de eigen kerk. Toch hopen we dat u laat zien zich ook betrokken te voelen bij onze geloofsgenoten.

U bent van harte welkom:

Zondag 7 augustus

Evangelisch Lutherse Kerk
Voorganger: Ds. S. Ypma
Organist: Rieuwert Blok

Zondag 14 augustus 

Evangelisch Lutherse Kerk
Voorganger: Ds. S. Rozendal
Organist: Rieuwert Blok

Zondag 21 augustus 

Kerkelijk centrum Het Octaaf
Voorganger: Ds. Rudolf Kooiman
Organist: Jan Zuidema

Zondag 28 augustus 

Kerkelijk centrum Het Octaaf
Voorganger: Pastor Esther Jeunink
Organist: Peter Zwart