PG Logo

Zomerdiensten

3kerken

Zomerdiensten 2022

De zomerdiensten bestaan al minstens 25 jaar. Van oorsprong is het een samenwerking tussen de Dóré-gemeente, de Evangelisch Lutherse kerk en de Hervormde kerk in Hoorn. Tijdens de (school)zomervakantie worden de diensten gezamenlijk gehouden. Na de vorming van de PKN en het samengaan van de wijken Octaaf en Centrum zijn de zomerdiensten blijven bestaan.
In 2020 heeft de groep die het al jaren organiseerde de opdracht doorgegeven aan anderen. Door de Corona is het stil komen te liggen. Dit jaar is het weer opgepakt, omdat het goed is om samen als Protestantse gemeentes op te trekken.

Tijdens de diensten was er steeds één van de kerken open en wordt de liturgie van die gemeente gevolgd. Het Octaaf vormt de uitzondering en had de hele zomer ook een dienst in de eigen kerk.