PG Logo

Beroepingswerk

Beroepingswerk

Zoals u in ons kerkblad heeft gelezen, gaat ds. Rudolf Kooiman dit najaar met emeritaat en in februari 2024 stopt ds. Tineke van Lente-Griffioen met haar werk als gemeentepredikant. Voor beide predikanten zoeken we één nieuwe predikant.
De beroepingscommissie is inmiddels aan het werk gegaan. Binnenkort verschijnt een advertentie.

Het profiel van de te beroepen predikant kunt u hier downloaden: Profiel predikant pghzb Het profiel van onze gemeente staat hier: gemeenteprofiel PGHZB

Heeft u/heb jij na het lezen van deze profielen ideeën en/of aanvullingen, laat dit dan aan de beroepingscommissie weten via het volgende e-mailadres: beroepingscommissie@pknhoornzwaagblokker.nl

Samen op weg met een hartelijke groet van de beroepingscommissie:
Corrie Balk, Petra Brevoord, Paul Burggraaff, Jolanda Kluiwstra, Bart Koorn,
Monique van Wilsum-Verwijmeren, Ineke Swart