PG Logo

Liturgisch bloemschikken op weg naar Pasen 2023

Liturgisch bloemschikken 2023

Ook dit jaar staat er in de 40dagentijd een symbolisch bloemstuk in onze kerken. Dit jaar staan de symbolen in het teken van “Uit liefde voor jou”. Elke zondag zullen er bloemen aan worden toegevoegd.
Meer informatie vindt u op de website van de Protestantse Kerk: https://protestantsekerk.nl/thema/liturgisch-bloemschikken/

De eerste zondag (26 februari):

Lezen Matteüs 4:1-11   Want er staat geschreven: ‘Aanbid de Heer uw God, vereer alleen Hem.’ (Matteüs 4:10b)
Meditatieve tekst:
Uit liefde voor jou
Wandelen in de woestijn
Leeftocht
Het vergezicht

De lange weg
Aan het begin van zijn openbare optreden wordt Jezus onmiddellijk geconfronteerd met de macht van het kwaad. Er worden verschillende namen gebruikt voor dat kwaad: de duivel (vers 1), beproever (vers 3), satan (vers 10). Steeds stelt satan Jezus een snelle oplossing voor ogen. Of het nu om Jezus’ hongergevoel gaat, om Hem te laten bewijzen dat Hij werkelijk Gods Zoon is, of om zijn Rijk met onmiddellijke ingang te vestigen door de verleider te aanbidden. Jezus dient niet de duivel maar God zijn Vader. Er is geen snelle greep naar de macht mogelijk. Het doel (Gods Rijk) heiligt niet de middelen (de aanbidding van satan). Jezus laat ons zien dat we niet moeten kiezen voor de ‘snelle’ oplossingen of bevredigingen van onze behoeften.
Trouw zijn aan God en aan elkaar is de lange weg.
Kernwoorden: verleiding en beproeving, vergezichten.

De tweede zondag (5 maart):
Lezen: Matteüs 17: 1-9

Plotseling verschenen aan hen Mozes en Elia, die met Jezus in gesprek waren. (Matteüs 17:3)

Mozes en Elia
Op de berg worstelt Jezus met de dingen waar hij als een berg tegenop ziet. In zijn worstelingen op de berg komen Mozes en Elia Hem een hart onder de riem steken. Beiden hebben ze een ervaring met ‘een tijd van veertig’ (jaren of dagen). Veertig is lang. Te lang eigenlijk. Dan heb je een ander nodig. Liefst iemand met woestijnervaring. Wat telt is wat een mens soms meemaakt, is zijn woestijnervaring. Of die van een ander, die weet hoe je de woestijn kunt overleven. Aan Gods tafel zit  je niet alleen (ds. Wim Beekman).
Kernwoorden: berg, luisteren, bidden.

De derde zondag (12 maart)
Lezen Johannes 4:5-26

Jezus zei tegen haar: Ik ben het, degene die met u spreekt (Johannes 4:26)

Kloven

In het Johannesevangelie is deze vrouw aan de bron de eerste die mag horen wie Jezus is. Ze is een vrouw, een Samaritaanse, en ook nog eens een outcast binnen haar gemeenschap.
Ze is alles wat Jezus niet is. Waarschijnlijk is het juist daarom dat zij Jezus’ eerste zendeling mag zijn. Het wonderlijke is dat Jezus haar hart en omstandigheden kent, ondanks de religieuze en maatschappelijke kloven die hen scheiden. Haar woorden gaan over deze kloven, Jezus’ woorden over wat hen verbindt. Dat het gaat om geest en waarheid. God zoekt mensen zonder bedrog die zijn hart zoeken, ongeacht status of afkomst. Geloof ontdekken bij mensen die mijlenver van je vandaan staan is één van de meest louterende ontmoetingen die je in dit leven kunt hebben. (ds. Pim Brouwer)

Kernwoorden: bron, reflectie, verscheidenheid.

De vierde zondag (19 maart)
Lezen:  Johannes 9

Wat vreemd dat u niet begrijpt waar Hij vandaan komt, terwijl Hij mijn ogen geopend heeft (Johannes 9:30)

Laten zien
In mijn vorige woonplaats had ik goed vriendschappelijk contact met twee lieve buurvrouwen. Ze zijn zelf geen christen, maar rond christelijke feestdagen en de doop van onze zoon

bevroegen ze me over de bijbelverhalen en mijn beleving. Als dominee ben ik gewend om over het geloof te praten en dat doe ik graag, maar dit was toch andere koek.
Ik merkte dat ik meer dan eens aan het zoeken was naar woorden en het ‘juiste’ antwoord. Hoe kon ik mijn niet-gelovige buurvrouwen  laten zien hoe belangrijk mijn geloof voor mij is?
Het kan zijn dat je terugschrikt als je een vraag wordt gesteld over God of Jezus. Maar troost je. Je hoeft niet alle antwoorden te hebben om met anderen over Jezus te kunnen praten.
(ds. Rianne van der Nagel)

Kernwoorden : zien, kijken, open ogen

De 5e zondag (26 maart)

Lezen: Johannes 11:1-4, 17-44
De opwekking van Lazarus

… en er waren dan ook veel Joden  naar Marta en Maria gekomen om hen te troosten nu hun broer gestorven was.

Leven uit geloofsvertrouwen

 

Troost beweegt de menigte om naar Bethanië te gaan. Die beweging is nobel. Toch gebeurt er in het verhaal iets wat daar volkomen haaks op staat.

Jezus komt niet om te troosten. Hij begint te praten over het leven. Hij schuift de dood aan de kant en spreekt over tot leven  wekken. Jezus kan zo spreken omdat hij zelf Opstanding is.
De boodschap van Jezus is dat niet het verleden onze stemming  aanvoert, maar het geloof in God. ‘Wie in mij gelooft zal leven, ook als hij sterft’.
Het gaat hier om het leven uit geloofsvertrouwen. Dat je zelfs bij iedere dood, toch weer opstaat dankzij dat vertrouwen. (ds. Sytze Ypma).

Kernwoorden: kringloop van het leven, troost