PG Logo

Paasgroetenactie

geschreven kaart

Paasgroetenactie

De Paasgroetenactie is een jaarlijkse actie van de Protestantse Kerk en Kerk in Actie om gedetineerden een bemoediging te sturen met Pasen. Een paasgroet doet goed. Ontvangers realiseren zich dat er aan hen gedacht wordt en dat er mensen zijn die zich inleven in hun situatie. Het is goed om de boodschap van Pasen ieder jaar weer door te geven.
Het thema van de paaskaart in 2022 is  ‘Opstanding: Uw licht heelt wat gebroken is’. De afbeelding op de paaskaarten is onder leiding van justitiepredikant Harma Zuidersma ontworpen door gedetineerden in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis.

Wij vragen u een tekst te schrijven op het deel van de kaart waar geen postzegel op geplakt wordt. Er mag ondertekend worden met je naam, maar er mag geen adres vermeld worden. Ook op de enkele blanco kaarten kan een tekst worden geschreven. Deze kaarten worden door Justitiepastoraat verstuurd naar Nederlanders in buitenlandse penitentiaire gevangenissen.

De diaconie zorgt voor de postzegels op de dubbele kaarten. De kaarten liggen komende week in de kerk voor u klaar.

Voorbeeldteksten zijn:
U bent in onze gedachten. Houd moed, wees sterk, u wordt niet vergeten.
– Onze beste wensen, ook voor de toekomst. Verlies de hoop niet.
– Vandaag hebben we voor u gebeden.
– Wij houden van u met de liefde van de Heer.
– De Heer is uw Herder en Hij zal bij u zijn.
– Ik bid dat u de armen van onze God om u heen zult voelen.
– Vertrouw altijd op de Heer, alleen op Hem, want de Heer is een rots sinds mensenheugenis. – Jesaja 26:4
– Leef in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. – 2 Kor. 5:7
– Beter te schuilen bij de Heer dan te vertrouwen op mensen. – Psalm 118:8
– Toch ziet de Heer de pijn en het verdriet, Hij merkt het op en weegt het in Zijn hand. Op Hem vertrouwen weerloze mensen, Hij komt hen te hulp. – Psalm 10:14
– Allen die uw hoop vestigt op de Heer: wees sterk en houd goede moed. – Psalm 31:25
– Zoek je geluk bij de Heer, Hij zal geven wat je hart verlangt. Leg je leven in de handen van de Heer, vertrouw op Hem. – Psalm 37: 4 – 5a
– De Heer zal alle tranen uit hun ogen wissen. – Openbaring 21:4a
– Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want U bent bij mij. Uw stok en Uw staf, zij geven mij moed. – Psalm 23:4
– De Heer is uw herder en Hij zal bij u zijn. – Psalm 23: 1
– Christenen over de hele wereld staan naast u.
– Ik wens u Gods zegen.

Namens de diaconie, bedankt voor uw medewerking