PG Logo

Gemeentezondag

Gemeentezondag

Zo’n vier keer per jaar heeft een maand vijf zondagen. Op de vijfde zondag van die maand organiseert de wijkgemeente Zwaag-Blokker een gemeentezondag: activiteiten voor alle gemeenteleden, meestal in en om de Dorpskerk van Zwaag. Voor jong en oud: spelletjes, speurtocht, een lezing, terugblik op de Beeldenstorm, een boekbespreking, enz. We sluiten altijd af met een gezamenlijke lunch rond 13.00 uur.

De laatste gemeentezondag was op 29 juli.
Voor deze zondag is gekozen voor het samen zingen van uw lievelingslied.
Na de lunch verzamelden we ons weer in de kerkzaal. De 10 meest gekozen (kerkelijke) liederen werden gezongen. Begeleid door Jan Zuidema op het orgel en aan elkaar gepraat door Marja de Groot.
Er was een grote variëteit in de liederen. Oude, bekende liederen maar ook nieuwe, meer onbekende liederen hebben we met elkaar gezongen. Marja vertelde bij elk lied over de motivatie die hoorde bij de keuze.
Als je de motivatie erbij kent zing je het lied anders.

De volgende vijfde zondag is op zondag 30 september in Zwaag.

Heeft u / Heb jij goeie ideeën of wilt u / wil jij mee doen in de voorbereiding van een van de komende gemeentezondagen? Je bent van harte welkom. Neem contact op met Jan Vogel, tel.:  0229-297675 of via e-mail