PG Logo

Bloemenzondag 2022

boomblad

Bloemenzondag, 24 april  2022

Veel mensen in het Dijklander ziekenhuis, het Hospice, de Hoge Hop en Lindendael worden jaarlijks rond Pasen verblijd met mooie bloemen. Dit als teken van medeleven en bemoediging.
Kerkgangers van onze PKN gemeente, maar ook van de DoRé- en Lutherse Gemeente hadden ook dit jaar bloemen meegebracht.  In het Octaaf ging ds. Gert Toes, geestelijk verzorger van het Dijklander Ziekenhuis, voor in een dienst waar het verhaal van  de Barmhartige Samaritaan centraal stond. Gert lichtte het verhaal toe met het schilderij van Vincent van Gogh. Ook andere schilderijen van deze schilder werden vertoond op de beamer. Het was een leerzame en troostvolle dienst. De bloemen van Het Octaaf gingen naar een gedeelte van Lindendael en naar het Dijklander. Hier waren er toch nog beperkingen en werden de bloemen neergezet in algemene ruimten, huiskamers en de zusterposten. Fijne reacties alom!

In de Dorpskerk van Blokker ging ds. Luuc van Loo voor, de voormalige ziekenhuispastor. Door vrijwilligers werden de bloemen uit Blokker naar de Hoge Hop gebracht.
Ook dankbare reacties uit het Hospice waar een vast groepje uit de Lutherse Gemeente de bloemen verzorgde. Tenslotte werden, een week later op 1 mei,  bewoners van Lindendael verblijd met prachtige bloemen van de DoRé kerkgangers. Petra Mijnssen schreef  hiervan  dit verslagje:

Ieder jaar opnieuw is het een verrassing en een mooi interkerkelijk initiatief in Hoorn om bloemen die wij kerkgangers geven rond te delen op de 12 huiskamers van de psychogeriatrische afdeling van verpleeghuis Lindendael. Met een 4-tal vrijwilligers togen wij op weg met tassen vol bloemen: veel tulpen in al haar veelkleurigheid, maar ook fluitenkruid en andere bermbloemen en het lieflijke witte daslook gebonden tot charmante mini boeketjes.
Bij de entree valt een man met rollator. Dan realiseer je je ineens weer dat je een verpleeg- en revalidatiehuis betreedt. Een van ons helpt de man op de been. Gelukkig geen verwondingen. Zelf verdelen wij de bloemen en zijn klaar voor ons bezoek aan 12 huiskamers. Corona is bijna weg. 1 huiskamer kan ons niet ontvangen.
Iedere huiskamer heeft haar zijn eigen gezicht, echt een woonkamer waar je je zoveel mogelijk thuis kunt voelen daar is de zorg gelukkig op gericht. Ook hier valt iemand weer onverwacht met een rollator. Ja dat is naar, mensen leiden niet alleen aan mentale achteruitgang, maar ook veel lichamelijke beperkingen. Dat vraagt veel draagkracht van de bewoners zelf, en de (mantel)zorg.
Bewoners zijn net aan het eten en waar in de ene huiskamers verse tosti’s worden gemaakt, worden in de andere huiskamers wentelteefjes gebakken. Op zondag dus een extra tijdens de lunch. Wij zien de bewoners genieten en helemaal blij worden ze ook door de bloemen die wij mee brengen en  in vazen neerzetten, wordt zichtbaar gewaardeerd.
De gangen zijn mooi aangekleed met landschap behang en Westfriese hoekjes van het buitenleven. Voor ons een speurtochtje door de bomenbuurt. De huiskamers dragen namen als wilg, eik, laurier. Tot onze verrassing zijn wij vieren ook nog met bloemen en al bij de entree op de foto gezet.”
Van Petra, namens Nel, Annet en Peter

Dit jaar werden de bloemen vergezeld met een mooie kaart die bij de vaas werd neergezet. Op de voorkant afbeeldingen van de 5 kerken die meedoen en binnen in de woorden: “Een welgemeende bloemengroet als teken van medeleven en bemoediging”.  Wat is het toch fijn dat er altijd weer mensen zijn die hun steentje willen bijdragen aan Bloemenzondag en zo een lichtpuntje brengen bij zieken en bij kwetsbare ouderen. Dank aan allen die hier, op wat voor manier dan ook,  aan hebben meegewerkt!

Pleunie Agema

Meer foto’s via deze link.