PG Logo

Engel van Hoorn

De Engel van Hoorn heeft ten doel de samenhang te bevorderen tussen samenleving, kerk en cultuur door het in beweging brengen en met elkaar verbinden van mensen en groepen. Zij tracht haar doel te bereiken door onder meer: het, geïnspireerd door de christelijke traditie, ontwikkelen van activiteiten waardoor mensen uit verschillende sectoren van de maatschappij, onderwijs, zorg, politiek, theater en film (mensen van binnen en buiten de kerk) met elkaar in contact komen.

De  Engel van Hoorn organiseert voor het elfde achtereenvolgende jaar een serie bijeenkomsten.
Het jaarthema  in 2018-2019 is  “Kan het ook anders?”
Bijeenkomsten, waarin een bepaald thema op de rand van kerk en samenleving aan de orde komt. Naast het gesproken woord spelen muziek en theater een belangrijke rol. De bijeenkomsten zijn op de derde zondagmiddag van de maand. U kunt de flyer hier downloaden: flyer Engel van Hoorn 2018-2019.
Voor meer informatie volg deze link: Engel van Hoorn.