PG Logo

Bijzondere diensten

Muziek en Zang

Voor elk wat wils!
In de bijzondere diensten in 2024 besteden we veel aandacht voor diverse genres in muziek en zang:

muziek in de lijdenstijd: op 17 maart.
Dan is er een dienst met muziek en zang die aansluit bij de 40 dagentijd. Onder leiding van Greet Bijl en met medewerking van zanggroep Glorious, zingen we bekende en  minder bekende liederen die bij dit onderwerp passen.

u vraagt en wij zingen
Op 13 oktober is er weer een zangdienst gepland. Daarvoor volgt een verzoek om aan te geven welk (religieus) lied bij u/jou een bijzondere emotie of herinnering oproept.
Een aantal van die liederen gaan we dan zingen en het is fijn als er mensen zijn die dan iets vertellen over wat het lied met hen doet.

meer muziek
Later volgt informatie over een dienst met Christmas Carols en een Top 2000 dienst.

Kliederkerkdienst:

Wat is het niet?
Op 18 februari is in de Dorpskerk van Zwaag de eerste van drie kliederkerk-diensten. Wat is een kliederkerkdienst?
– het is geen protestants fröbelen met kinderen;
– het is geen geknoei of een smeerboel;
– het is niet alleen voor (kleine) kinderen.

Kliederkerkdienst is SAMEN kerk zijn op een bijzondere manier. In een kliederkerkdienst gaan we samen met een thema aan de gang. Na een inleidend filmpje zijn er activiteiten waarin het thema handen en voeten krijgt; daarna volgt een korte viering.

Kortom: veel om naar uit te kijken en te beleven!

Alle bijzondere diensten beginnen om 10.30 uur (inloop vanaf 10 uur) en sluiten af met een gezamenlijke maaltijd (ingrediënten zijn aanwezig, maar zelf iets extra’s meenemen is natuurlijk prima!). Eindtijd tussen twaalf en half een.
Naast de gewone wekelijkse collecte kunt u ook bijdragen aan de kosten van deze bijzondere vieringen.
Dat kan via een QR code op de orde van dienst, of via de kerkapp.

Reacties zijn welkom bij Ger Roos (via email bereikbaar)