PG Logo

Project Maria 2023

Maria

Deze tijd is vol conflicten en polarisatie is eerder regel dan uitzondering. Ook als het gaat om godsdienstige zaken . Te denken valt aan het oplevende antisemitisme en aan de manier waarop alle moslims vaak in één adem worden genoemd met moslimterrorisme. Daarom lijkt het de moeite waard om stil te staan bij mensen die kunnen verbinden en daarvoor lijkt de figuur van Maria buitengewoon geschikt. En dan denken we niet alleen aan de moeder van Jezus, maar ook aan Maria Magdalena en Mirjam de zus van Mozes die een verwante naam heeft. Alle drie komen ze ter sprake in het jodendom, het christendom en de Islam.

Deze herfst zullen in onze kerkdiensten in Hoorn, Zwaag en Blokker 3 maanden lang de verhalen over Maria centraal staan. Er zal over hen worden gelezen, verteld en gezongen.  Het zal gaan over de bijzondere rol van Mirjam in het leven van Mozes, over Maria Magdalena als één van de belangrijkste volgelingen van Jezus en over de bijzondere rol van Maria door de eeuwen heen. Er zullen mensen worden uitgenodigd om iets te vertellen over de plek van Maria binnen hun traditie, er komt een lezing over Maria in de kunst. Er zal aandacht zijn voor Bibliodrama (verbeelding van de Bijbelverhalen) en er zal een film  over Maria worden vertoond.

We hopen op een mooi en inspirerend project!
Joki Harms zal weer één of meerdere kunstwerken maken die aansluiten bij het thema. En natuurlijk wordt ook u uitgenodigd om ideeën aan te dragen.

Jacob Meinders, ds. Tineke van Lente en ds. Rudolf Kooiman