PG Logo

Project Maria 2023

Maria

Deze tijd is vol conflicten en polarisatie is eerder regel dan uitzondering. Ook als het gaat om godsdienstige zaken . Te denken valt aan het oplevende antisemitisme en aan de manier waarop alle moslims vaak in één adem worden genoemd met moslimterrorisme. Daarom lijkt het de moeite waard om stil te staan bij mensen die kunnen verbinden en daarvoor lijkt de figuur van Maria buitengewoon geschikt. En dan denken we niet alleen aan de moeder van Jezus, maar ook aan Maria Magdalena en Mirjam de zus van Mozes die een verwante naam heeft. Alle drie komen ze ter sprake in het jodendom, het christendom en de Islam.

Vanaf half september tot half november werden in onze kerkdiensten in Hoorn, Zwaag en Blokker 3 maanden lang de verhalen over Maria centraal gezet. Er werd veel over hen gelezen, verteld en gezongen.  Het ging over de bijzondere rol van Mirjam in het leven van Mozes, over Maria Magdalena als één van de belangrijkste volgelingen van Jezus en over de bijzondere rol van Maria door de eeuwen heen. Er werden mensen uitgenodigd om iets te vertellen over de plek van Maria binnen hun traditie.

Ds. Tineke van Lente – Griffioen verzorgde in oktober een avond Bibliodrama (verbeelding van de Bijbelverhalen) over de Maria’s.  En er was een gesprek over Maria,  met vrouwen van het damesgilde van de Rooms Katholieke kerk. We gingen als protestantse vrouwen in gesprek met Rooms Katholieke vrouwen voor wie Maria een speciale betekenis heeft. Wat is er te leren van die andere traditie? Wat beleven we zelf aan Maria?
In november werd door ds. Meinders een overzicht gegeven hoe de figuur van Maria is ontstaan vanuit de godsdienstgeschiedenis. Maria heeft trekken meegekregen van godinnen uit een ver verleden. In de hedendaagse katholieke exegese wordt gepoogd vanuit schriftuurlijke gegevens, de hoge status van Maria te verklaren. Er werden  muziekfragmenten ten gehore gebracht uit de muziekgeschiedenis om een en ander te verduidelijken.
Er was ook een filmvoorstelling in het Octaaf resp. over Maria de moeder van Jezus en Maria Magdalena.

Joki Harms heeft 4 kunstwerken gemaakt die aansloten bij het thema.  Deze waren wekelijks en wisselend te zien in onze drie kerken. De uitgebreide uitleg van de totstandkoming van de schilderijen kunt u hier downloaden: Toelichting bij de Maria schilderijen. Voor het interview met Joki: klik hier. Daarmee opent u ons YouTubekanaal.

Jacob Meinders, ds. Tineke van Lente en ds. Rudolf Kooiman