PG Logo

Hoorn zingt!

kop poster
  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 16:00 tot 17.00
  • Toelichting Welkomdienst

Voorganger: ds. Erik Versloot
Organist: Dirk Out
m.m.v. Interkerkelijk koor Echo o.l.v. Peter Zwart

Vanaf kort voor 16.00 uur begint de samenzang.
Het is nu nog te vroeg om over de inhoud te kunnen schrijven, maar zeker is wel dat er veel muziek zal klinken. Welkom!

De collecte in deze dienst is ter bestrijding van de kosten.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan of tik dan op de QR code links. Heeft u onze gemeente-app, scan of tik dan op de QR code rechts. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u wel met de code rechts doneren. QR Pg HZB