PG Logo

Hoorn zingt!

  • Locatie Kerkelijk Centrum Het Octaaf
  • Tijdstip 16:00 tot 17.00
  • Toelichting Welkomdienst

Voorganger ds. Koos Staat
Organist Dirk Out
m.m.v. het Zaans Interkerkelijk Mannenkoor

Vanaf kort voor 16.00 uur begint de samenzang.
Hier vindt u – mits ingeleverd – de orde van dienst.

De collecte in deze dienst is ter bestrijding van de kosten.
Wilt u ook aan de collecte bijdragen? Dat kan via bankrekening van de diaconie NL10 RABO 0105 5420 83 t.n.v. Protestantse Gemeente Hoorn-Zwaag-Blokker. Wilt u in de omschrijving het doel aangeven? De collecte voor het werk in onze gemeente kunt u overmaken op bankrekening NL32 RABO 0105 5420 75 ten name van Prot. Gem. HZB.
Voor beide collectes kunt u ook gebruik maken van de QR code en/of onze app.

QR Givt Bent u bekend met Givt, scan de QR code links.
Om bij te dragen via Givt heeft u de Givtapp nodig.
Heeft u onze gemeente-app, scan of tik op de QR code rechts. Gebruikt u geen van beide apps, dan kunt u evengoed via de rechter app doneren.
QR Pg HZB