schaal met kaarsjes

Belangrijke mededeling!

OPEN KERK alleen nog op maandag, woensdag en vrijdagochtend.

Op woensdag 28 mei kwamen de mensen die betrokken zijn bij de Open Kerk bij elkaar en hebben besloten om met ingang van 17 juli drie ochtenden open te zijn. Hoewel iedereen het   jammer vindt dat de kerk niet meer alle door-de-weekse ochtenden open is wordt dit besluit als verstandig en logisch geacht. Vanwege andere initiatieven (op iedere dinsdagochtend is de dorpskerk van Zwaag open bijvoorbeeld), maar ook vanwege het teruglopend aantal bezoekers, de slinkende groep vrijwilligers en de veiligheid. Het blijkt nodig en wenselijk om als organisatie met minimaal 2 mensen aanwezig te zijn en dat kost steeds meer moeite.

Verheugend is het dat het zich laat aanzien dat op deze manier de Open Kerk nog lang kan worden gegarandeerd.

Namens de groep vrijwilligers:
ds. Tineke van Lente-Griffioen
ds. Rudolf Kooiman