PG Logo

Zomerdiensten

Zomerdiensten

Van oorsprong waren deze diensten een samenwerking tussen de Dóré-gemeente, de Evangelisch Lutherse kerk en de Hervormde kerk in Hoorn. Tijdens de (school)zomervakantie werden een aantal diensten gezamenlijk gehouden. Na de vorming van de PKN en het samengaan van de pastorale wijken Octaaf en Centrum zijn de zomerdiensten blijven bestaan me”t de naam “vakantiediensten”.
Nu willen we het weer oppakken, omdat het goed is om samen als Protestantse gemeentes op te trekken.
Tijdens de diensten is er steeds één van de kerken open en wordt de liturgie van die gemeente gevolgd. Het Octaaf vormt de uitzondering en heeft de hele zomer ook een dienst in de eigen kerk.
Toch hopen we dat u laat zien zich ook betroken te voelen bij onze geloofsgenoten.
Klik hier voor de data en locatie.