PG Logo

Maatschappij 3.0

De redactie van het kerkblad zette de vraag uit hoe mensen deze periode van crisis beleven en ervaren. Daarbij het verzoek om dat in maximaal 125 woorden vorm te geven. Er kwamen meerdere reacties binnen, waaronder onderstaande. Voor het kerkblad kwam de inzending echter te laat en was natuurlijk ook te lang. Bovendien kwam deze bij de webredactie terecht. Maar we wilden u deze reactie niet onthouden en plaatsen hem dus hieronder.

Maatschappij 3.0

Op de vraag hoe ik de crisistijd beleef en beleefd heb, neem ik graag de toevlucht tot een uitspraak van mijn oudste dochter. Zij kon het onlangs niet treffender zeggen: “Misschien zijn we toe aan een maatschappelijke “reset”, moeten we werken aan “Maatschappij 3.0”. In het nieuws hoor ik steeds weer verwachtingsvol: “… als alles weer normaal is …”. Maar: wat is straks normaal?

Gevolg
Wat is straks “normaal sociaal contact”?  Hoe lang nog zullen de social media de belangrijkste vorm van communicatie moeten zijn? Hoe lang nog moeten we de “anderhalve-meter-maatschappij” handhaven? Moet ik de social media gaan omarmen als primaire vorm van communicatie, terwijl ik juist aan de social media in de afgelopen jaren zo’n grondige afkeer heb opgebouwd? Immers, het heeft geleid tot een overvloed van nutteloze communicatie en commercieel misbruik van persoonlijke gegevens. Social media is toch echt maar een noodmaatregel, vooral als contact zo belangrijk is voor die bejaarde in het verzorgingshuis die we nu niet mogen bezoeken?
Ik snak naar echt contact: een omarming, een schouderklopje geven aan die mensen die juist nu echt contact het hardst nodig hebben! Het besef dat je met een bezoek aan een patiënt in het zieken- of verpleeghuis risico verspreidt in plaats van vreugde brengt en een moment van contact. Dat is voor mij eigenlijk het zwaarste gevolg van de virus pandemie.
Maar ook: wat is straks “normaal verdeelde welvaart”. Bij de eerste dreigende lock-down was de algemene reactie: hamsteren! Lege schappen in de supermarkten. Overlevingsdrang of egoïsme? We moeten leren om meer aandacht te hebben voor het eerlijk delen van onze overvloed. Wees eerlijk, eigenlijk zijn de afgelopen tijd maar drie producten echt schaars geweest: mondkapjes, IC-bedden en Covid-19 tests. Inclusief uiteraard alle zorgverleners.

Basis
We lijken door deze crisis wereldwijd teruggeworpen te worden op de basis van ons bestaan, waar menselijk, echt sociaal contact en overleving de eerste doelstellingen moeten zijn. Het fundament moet zijn: respect voor ieders plaats en rol, van aandeelhouder tot zzp’er tot en met de mensen aan de rand van de samenleving.
Is er een beter moment om met zijn allen te gaan werken aan Maatschappij-3.0 ?
Één bijbeltekst heeft de afgelopen tijd voorin mijn geheugen gestaan. Misschien gebruik ik de tekst niet helemaal zoals bedoeld, maar in Hebreeën 11 (Statenvertaling) lees ik: “Het geloof nu is de vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs der zaken die men niet ziet…”.
Op diezelfde grondslag hoop ik, dat we met zijn allen zullen bouwen aan “Maatschappij 3.0”, waarin eerlijk delen van lasten en welzijn ook in crisistijden de basis van ons samen-leven is.

15 april 2020,
Hans Broekhuisen