PG Logo

Winnende foto Actie Kerkbalans

Fotowedstrijd Actie Kerkbalans

Ook dit jaar begon de Actie Kerkbalans met een fotowedstrijd. Op vrijdag 18 januari werden in Utrecht de prijswinnaars bekend gemaakt.
Daar bleek dat een van de winnende foto’s was gemaakt door Joke Schulenklopper.
De foto die zij had ingestuurd viel in de categorie “onderlinge betrokkenheid in de kerk”.

Joke is een van onze redacteuren van ons kerkblad. De winnende foto was de cover van het blad van september 2018. 

2 mensen in gesprek met elkaar

coverfoto kerkblad september 2018

In het juryrapport staat: “De jury kiest voor deze foto vanwege de oprechte interesse die je in het beeld ziet en de herkenbaarheid. Dit is een plaatje dat in alle deelnemende kerken gemaakt zou kunnen zijn tijdens het koffiedrinken na de viering. Het laat zien dat mensen in de kerk elkaar kennen en met elkaar spreken en dat is juist voor veel kerkgangers een belangrijke meerwaarde”.

Natuurlijk feliciteren wij Joke van harte!