PG Logo

Vieringen alleen online!

Vieringen online

Omdat het in onze gemeente mogelijk is de vieringen online te volgen, heeft de kerkenraad besloten van deze mogelijkheid gebruik te maken. De kerkenraad is echter van mening dat onze gemeente als onderdeel van de samenleving, een verkeerd signaal afgeeft als we de kerken openhouden terwijl overal in Nederland deuren gesloten moeten blijven.

Vanaf vandaag geldt dat er alleen nog maar online vieringen zonder publiek vanuit Het Octaaf gehouden worden, met beeld en geluid. U kunt de vieringen vanuit dit kerkgebouw volgen via www.kerkdienstgemist.nl. Er is ook een app Kerkdienst Gemist.

Kerken bieden een luisterend oor, ook onze kerk. U bent welkom voor een praatje, hulp of goede raad en natuurlijk voor het aansteken van een kaarsje. Er wordt op gelet dat er niet meer dan twee bezoekers tegelijk binnen zijn.
Het Octaaf is door de week open tussen 10.00 en 12.00 uur