PG Logo

Verheugend eerste resultaat Actie Kerkbalans 2019

Kerkbalans 2019, de voorlopige resultaten

Na het inspirerende inluidmoment in het Westfries Museum hebben we de eerste telling van de actie Kerkbalans 2019.
Van de 839 enveloppen zijn er tot nu toe 706 enveloppen ingeleverd. Er zijn nog ruim honderd enveloppen onderweg.

Het is verheugend en bemoedigend dat er opnieuw een stijging valt te melden van de toezeggingen. Een stijging van 2.500 euro, wat ruim  2% is. Dit is een prachtig resultaat. Met een totale opbrengst van 181 duizend euro.

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans.
Ook een woord van dank aan alle vrijwilligers die ook dit jaar weer hebben meegeholpen met de actie.

Dankzij uw bijdrage blijft onze kerk een plek van betekenis en verbinding.

Het College van Kerkrentmeesters