PG Logo

Veranderingen

logo engel van hoorn

Veranderingen bij de Engel van Hoorn

In het volgende seizoen zal de Engel van Hoorn op een andere manier invulling geven aan haar uitgangspunten van VERBINDEN EN ONTMOETEN. Er wordt dan namelijk gekozen voor één bijeenkomst in het najaar (26 september.) en één bijeenkomst in het voorjaar (24 april 2022). Daarnaast zal in de maand januari de jaarlijkse film worden vertoond.

Er zullen extra bijeenkomsten georganiseerd worden wanneer daar reden voor is. Daarbij denken we aan bepaalde maatschappelijke ontwikkeling, een brandende actuele kwestie of een boeiende vraag op het grensvlak van kerk en samenleving.

Vanwaar die verandering?

1.    Wij leven in een tijd, waarin dingen snel veranderen. Bij een maandelijkse frequentie is het moeilijk om steeds een aantrekkelijk programma samen te stellen met relevante en urgente thema’s. In de nieuwe opzet wordt meer ad hoc gewerkt, waardoor beter kan worden ingespeeld op de actualiteit.

2.    Het doel is om een brede groep mensen te bereiken. Mensen met heel uiteenlopende opvattingen, mensen van diverse achter-gronden en van diverse leeftijden. Dat is niet altijd goed gelukt en dat heeft onder andere te maken met het feit dat veel mensen zich niet willen binden voor langere tijd. Aangezien men zich wel wil inzetten voor één project leggen we daar in de nieuwe opzet vooral de nadruk op. Met een kleiner aantal bijeenkomsten hopen we de kwaliteit én de bezieling te vergroten.

3.    De nieuwe opzet biedt ook meer mogelijkheden voor nadere uitwerking en vervolg. De bijeenkomsten kunnen bijvoorbeeld uitmonden in een gespreksgroep of bijzonder activiteit. Na een jaar zullen we dan evalueren wat de voor- en nadelen zijn.

IN ELK GEVAL IS DE VOLGENDE BIJEENKOMST ZONDAG 26 SEPTEMBER

Rudolf Kooiman