Het artikel dat ds. Jacob Meinders schreef voor ons nieuwste kerkblad, kunt u hier teruglezen: Vakantie

Het thema van dit nummer van ons kerkblad is “Afstand nemen”. Wilt u dit blad in zijn geheel lezen, stuur dan een e-mail naar redactiekerkblad@pknhzb.nl of haal een exemplaar uit de kerk.