PG Logo

Taakgroep Jeugd en Toekomst

handen ineen

Taakgroep jongeren/kerk van de toekomst

De kerk verandert voortdurend. Niet zozeer de inhoud, maar wel wat betreft de vorm. De kerkdiensten zijn bijvoorbeeld als regel minder lang dan 40 jaar terug, het pastoraat heeft een andere invulling gekregen, er is een andere betrokkenheid naar de samenleving enz. Vanwege het feit dat de kerk voortdurend verandert, de maatschappij verandert en mensen veranderen lijkt het zinnig om systematisch na te denken over andere manieren van kerk zijn. Met jong en oud, mensen uit het hart van de gemeente en mensen van de rand.

Doelstelling

Ø  De taakgroep ‘jongeren/kerk van de toekomst’  houdt zich bezig met Jeugd en Jongerenwerk in alle geledingen.

Ø  De taakgroep ‘Jongeren/kerk van de toekomst’  bezint zich over (denkt na over) andere manieren van vieren, leren en dienen.

Ø  De taakgroep ‘jongeren/kerk van de toekomst’ komt geregeld met nieuwe initiatieven of voorstellen met betrekking tot leren, vieren en dienen.

Ø  De taakgroep ‘jongeren/kerk van de toekomst’ evalueert oude gebruiken en nieuwe gewoonten. Zij stelt kritische vragen, doet suggesties, prikt vanzelfsprekendheden door en daagt jong en oud uit om mee te denken en mee te doen als het gaat om kerk zijn in de 21e eeuw.

Samenstelling

De taakgroep bestaat uit minimaal 5 en max. 7 personen, waarvan  minimaal 1 predikant (max. 2) .
De groep bestaat uit mensen van diverse pluimage (jong en oud, progressief en conservatief, vrijzinnig en rechtzinnig, links en rechts enz.) Het gaat namelijk om een creatief proces, waarbij zowel de zorgvuldige omgang met de traditie als een vrijmoedig inslaan van nieuwe wegen gecombineerd wordt. “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst” zeggen velen.  De gedachte van de taakgroep is bréder: mensen hebben mensen nodig. Jong kan niet zonder oud en oud niet zonder jong. Mensen met zorg voor het “oude en vertrouwde” kunnen niet zonder mensen boordevol ideeën over de toekomst en vice versa. Mensen in grote diversiteit ontmoeten, stimuleren en verrijken elkaar: dat is het motto voor de samenstelling voor de taakgroep ‘jongeren/kerk van de toekomst’.