PG Logo

taakgroep Eredienst

avondmaalsfelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Taakgroep eredienst

De eredienst is een belangrijk onderdeel van het samenzijn in de gemeente. Vanuit de kerkenraad heeft de taakgroep de opdracht om beleid aangaande de eredienst voor te bereiden en beleidskeuzes van de kerkenraad verder uit te werken.

Doelstelling:

Ø  De taakgroep Eredienst heeft een coördinerende en stimulerende taak met betrekking tot de eredienst(en) van de protestantse gemeente te Hoorn, Zwaag en Blokker

Ø  Ook de organisatie en afstemming van de bijzondere diensten met name rond de hoogtijdagen en de startzondag, vraagt aandacht.

Ø  Wekelijkse diensten op de zondagmorgen zijn de basis. Er zijn in onze gemeente echter ook veel andere kleinere of grotere diensten. De taakgroep eredienst werkt daar achter de schermen aan mee. Ook houden ze zich bezig met een goede vorm voor de viering van het avondmaal, zodat iedereen, jong en oud, daar goed aan deel kan nemen.

Ø  De aspecten waar de taakgroep zich verder zoal over buigt: de keuze  van de liederen, de gezamenlijke diensten, de roosters (in samenwerking met de roostermaker), de organisten + andersoortige diensten.

Ø  Bij de hoogtijdagen valt te denken aan Kerst, Pasen, Hemelvaart en Pinksteren, maar ook aan de startzondag en de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Laatstgenoemde dienst krijgt speciale aandacht.

Ø  Het inhoudelijke deel is primair de verantwoordelijkheid van de  predikant. De taakgroep regelt overkoepelende zaken.

Samenstelling

De taakgroep Eredienst bestaat uit minimaal 5 en maximaal 7 personen. Maximaal 2 predikanten (minimaal 1). Iemand namens de jeugd (bij voorkeur kindernevendienst. Een organist en minimaal 2 en maximaal 5 gemeenteleden.