PG Logo

Petitie opname alleenstaande jongere vluchtelingen

Oproep om te tekenen

Onze kerk heeft via onze landelijke hulporganisatie Kerk in Actie contact met lokale kerken in Griekenland die zich dagelijks inzetten voor vluchtelingen, waaronder een groot aantal minderjarigen, kinderen en jongeren.
Omdat de nood in die kampen hoog is, is er aan de andere landen Europese unie gevraagd om alleengaande minderjarigen (kinderen en jongeren) op te nemen. Tot nu toe hebben 11 landen inmiddels toegezegd dat te willen doen. Nederland hoort daar helaas niet bij.

Inmiddels worden er in 28 Nederlandse gemeenten moties voorbereid om de gemeenteraad te vragen zich open te stellen voor de opvang van deze groep en zijn deze mensen in 115 gemeenten welkom.
Bronoverzicht gemeenten die bereid zijn

De diaconie maakt zich zorgen om het lot van de minderjarigen die op dit moment in kamp Moria verblijven, zonder ouders/verzorgers die voor hen zorgen. Zij heeft een petitie opgesteld om ook ons College van Burgemeesters en Wethouders op te roepen om druk uit te oefenen op de landelijke overheid en ruimte te maken voor deze specifieke groep vluchtelingen.

Wij vragen jou, nu je deze oproep leest, om ook de petitie te ondertekenen. Natuurlijk mag je dit verzoek ook delen en verspreiden. Hoe meer handtekeningen hoe beter. Op 23 juni wordt het onder de aandacht gebracht van de burgemeester en wethouders.

De link naar de petitie staat hier: petitie opname alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Hartelijk dank voor je medewerking.

Namens de diaconie PKN Hoorn Zwaag Blokker
Dieneke Kampherbeek