PG Logo

Jaaragenda

jaaragenda

Jaaragenda

Hier ziet u de jaaragenda met activiteiten en gebeurtenissen die in onze gemeente extra aandacht verdienen.
Ontbreken activiteiten, of staan er onjuiste gegevens in, dan kunt u dat bij voorkeur doorgeven via e-mail aan redactiewebsite@pknhzb.nl.

Jaaragenda 2019

13 januari Themadienst Het Octaaf
19 januari t/m 2 februari Actie Kerkbalans
Op 19 januari het inluiden van de actie door een bezoek aan het Westfries Museum in Hoorn. Zie voor meer informatie  daarvoor dit nieuwsbericht.
3 februari Cantatedienst BMW 140. Meer info over deze diensten: klik hier.
10 februari Themadienst Het Octaaf met het Instuifkoor
Start februari Gespreksavonden “samen in gesprek”
2 maart Feestelijke maaltijd voor alleengaande gemeenteleden van 70 jaar en ouder
10 maart Eerste zondag 40dagentijd
8 tot 13 april Palmpasenstokken maken door de kinderen
14 april Palmpasen
21 april Pasen
28 april Bloemenzondag
12 mei Themadienst Het Octaaf
9 juni Pinksteren – Martinuscantorij in Blokker
16 juni Oecumenische dienst op de Rode Steen
15 september Startweekend