PG Logo

Jaaragenda

jaaragenda

Jaaragenda 2018

Hier ziet u de jaaragenda met activiteiten en gebeurtenissen die in onze gemeente extra aandacht verdienen.
Ontbreken activiteiten, of staan er onjuiste gegevens in, dan kunt u dat bij voorkeur doorgeven via e-mail aan redactiewebsite@pknhzb.nl.

 

1 december Excursie voor gemeenteleden naar het Joods Historisch Museum
2 december Eerste advent
9 december Themadienst Het Octaaf
24 december Kerstnachtdiensten en kinderkerstviering
25 december Kerstvieringen
27 december Schaatsen jeugd van 7 tot 21 jaar van 13 tot 16.15 uur

Jaaragenda 2019

13 januari Themadienst Het Octaaf
19 januari t/m 2 februari Actie Kerkbalans
3 februari Cantatedienst BMW 140
10 februari Themadienst Het Octaaf met het Instuifkoor
Gespreksavonden “samen in gesprek”
2 maart Feestelijke maaltijd voor alleenstaande gemeenteleden van 70 jaar en ouder
10 maart Eerste zondag 40dagentijd
Muziekavond m.m.v. H. Oosterhuis
8 tot 13 april Palmpasenstokken maken door de kinderen
14 april Palmpasen
21 april Pasen
12 mei Themadienst Het Octaaf
9 juni Pinksteren – Martinuscantorij in Blokker