PG Logo

Oorlog in Oekraïne

Oekraïne

Oorlog in Oekraïne, wie had kunnen denken dat dit kon gebeuren. Maar het is de realiteit.
Kerk in Actie werkt al jaren in Oekraïne en is direct begonnen met noodhulp. Via Kerk in Actie ontvingen we de volgende tips om te kunnen helpen.
Natuurlijk door in onze kerkdiensten te bidden voor de mensen in het land. Verder om te collecteren, of zoals onze diaconie al heeft gedaan, een bedrag aan noodhulp overmaken. Er worden diverse tips gegeven waar onze predikanten en de diaconie gebruik van kunnen maken.

Als u wilt en het voor u mogelijk is, dan kunt u een bijdrage overmaken naar Giro 555 van de gezamenlijke hulporganisaties. Zij zijn goed op de hoogte van wat er nodig is en Kerk in Actie werft ook geld hiervoor, om zo samen te werken.

Verder wijst Kerk in actie op de mogelijkheid om vluchtelingen thuis onderdak te bieden. Kijkt u voor meer informatie op https://takecarebnb.org/

Ook bij kinderen leeft dit gebeuren en geeft het spanning en onzekerheid. Wilt u met kinderen erover praten dan vindt u informatie daarvoor op Praat met je kind over oorlog | Leerkanjer, en voor wat oudere jongeren op Denkstof: Komt er een derde wereldoorlog

Wellicht komen er nog meer opties waardoor we als gemeente kunnen helpen, we houden u op de hoogte!