PG Logo

Startzondag 2021

koffie2

Startzondag: Mozesproject

Het was prachtig weer, deze startzondag. Dus alles binnen en buiten, het kon allemaal. Nog op gepaste afstand binnen, dus om beurten de kerkzaal uit om je activiteit te gaan doen. Een halve kerkdienst, activiteiten en koffie en weer een halve kerkdienst.
Het thema de komende maanden, is “Mozes” en alles stond in het teken daarvan.
We liepen buiten de plagen langs. Door de horzels, springende kikkers, door de sprinkhanen. We liepen (al of niet blootsvoets) over de natte bodem van de zee, door de woestijn en tenslotte in de voetsporen van Mozes weer naar binnen.
Anderen oefenden een nieuw lied over Mozes. Binnen luisterden we naar de uitleg van Joki over de door haar gemaakte schilderijen van Mozes: Mozes zelf, het gemeste kalk en de doortocht.