PG Logo

Startzondag 2019

Het begon met een (groene) droom

In het Startweekend staan thema’s en aandachtspunten in de schijnwerpers. Dit jaar staat Jozef centraal in activiteiten en diensten tot de Advent. Zijn levensloop is er één van hoogtepunten en dieptepunten, het lijkt wel een oudtestamentisch ganzenbord. Die geschiedenis komt in de komende weken op allerlei manieren aan de orde.

Een tweede thema is de groene kerk. Wat kunnen wij bijdragen aan een leefbare aarde? Welke keuzes maken we als kerk en als consumenten?

Het startweekend begon met een traditie op een nieuw tijdstip: De Choral Evensong vond niet plaats op de zondag, maar op zaterdag. We wilden het programma op zondag inkorten en de diensten over twee dagen spreiden. Het bleek een goede keus: in een goed bezette Dorpskerk van Zwaag kon men weer genieten van de fraaie koorzang van de Martinuscantorij. Een goed begin van het Startweekend.

In de zondagse morgendienst was er volop aandacht voor het fenomeen dromen in het algemeen en de specifieke dromen van de oudtestamentische en de nieuwtestamentische Jozef. Bed en slaapmuts waren als attributen van de dromer in de kerk aanwezig en ook de kinderen voor kinderen tophit Ik heb zo waan – waan waanzinnig gedroomd schalde door de kerk.Een inspirerende dienst.

Na de koffie was er een workshop “God in de supermarkt”. Daar ging het om de keuzes die we maken voor ons dagelijks voedsel. Wat kopen we wel, wat niet. Welke keuzes komen daarbij kijken. Er kwamen ook volop tips voorbij vanuit de praktijk.
Een afwisselend en boeiend geheel.
Een heerlijke vegetarische lunch volgde. Er werd volop van genoten.

De kinderen plantten vlinderstruiken bij de kerk. Natuurlijk waren we daar ook allemaal getuige van. We hopen dat er volgend jaar veel vlinders op af zullen komen.

Het was een inspirerende dag.