PG Logo

Palmpasen

Palmpasen

Zaterdag 9 april stond alles klaar om met de kinderen te beginnen aan de Palmpasen stokken. De kruisen zijn getimmerd en alle materialen voor een mooie Palmpasen-stok zijn voorbereid.

Als de kinderen binnen zijn wordt eerst uitgelegd wat alles betekent wat we op de stok hangen. Bijvoorbeeld de eieren en de kleuren groen en geel geven het nieuwe leven(begin) weer, de buxustakjes geven de palmtakken weer waarmee Jezus werd toegezwaaid, Het broodhaantje geeft weer het brood voor het breken van het brood door Jezus en de haan die kraait als Petrus drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent.  De kinderen zijn allemaal hard aan het werk en de stokken worden prachtig en wat zijn we trots op de kinderen.
Deze middag wordt afgesloten met een seidermaaltijd.

Zondag 10 april was het dan zover. Met de Palmpasen stokken in onze hand komen we in een lange rij de kerk binnen. Het ziet er mooi uit: al die blije kinderen met hun mooie stokken. Het koor zong het lied “Hosanna”.