PG Logo

Zondag Feest van Ontmoeting

uitsnede logo

Feest van Ontmoeting

Na het  feest op zaterdag 15 juni, volgde op de zondag erna in onze kerkdienst  nogmaals het optreden van de soefidanser.
De dans van de soefi (dat betekent “wijsheid”) is het aanroepen van Gods Geest, een vraag om Gods hulp. Het is een meditatie, een concentratiedans. die juist bij deze dag past.  Het is vandaag de dag van de drieëenheid. Vader (God) , zoon (Jezus) ,  De Geest (genesis 1 ver 1, Johannes 3) , de wijsheid (Spreuken 8), het Wóórd! (lied 325).
Het paste ook bij  het weekend van de Hoornse Stadsfeesten als geheel, waarin we de ontmoeting met andere geloven en culturen gevierd hebben: de verbinding  en de ontmoeting.

De eerste foto’s zijn van het feest op de Roode Steen, gemaakt door Ger Roos.
Daarna ziet u de foto’s van de dans tijdens de kerkdienst. Deze foto’s zijn gemaakt door Johan Agemda.