PG Logo

Bloemenzondag

bloemeninzameling

Bloemenzondag 2022

Veel mensen in het Dijklander ziekenhuis, het Hospice, de Hoge Hop en Lindendael worden jaarlijks rond Pasen verblijd met mooie bloemen. Dit als teken van medeleven en bemoediging. Kerkgangers van onze PKN Gemeente, maar ook van de DoRé- en Lutherse Gemeente nemen bloemen mee naar de kerk.  In het Octaaf ging ds. Gert Toes voor in een dienst waar het verhaal van  de Barmhartige Samaritaan centraal stond. De bloemen van het Octaaf gingen naar een gedeelte van Lindendael en naar het Dijklander. Hier waren er toch nog beperkingen en werden de bloemen neergezet in algemene ruimten, huiskamers en de zusterposten. Fijne reacties alom!
In de dorpskerk van Blokker ging ds. Luuc van Loo voor, de voormalige ziekenhuispastor. Door vrijwilligers werden de bloemen uit Blokker naar de Hoge Hop gebracht.
Ook dankbare reacties uit het Hospice waar een vast groepje uit de Lutherse Gemeente de bloemen verzorgde. Tenslotte werden, een week later op 1 mei,  bewoners van Lindendael verblijd met prachtige bloemen van de DoRé kerkgangers.
Een verslagje vindt u onder Activiteiten.