PG Logo

Activiteitenmiddag 2022

ontmoetingmiddag pknhzb

Creatieve ontmoetingsmiddag 18 juni

Na de koffie en thee werden de mensen welkom geheten en een kaars aangestoken. Daarop de tekst ‘alle werkelijke leven is ontmoeting’.
Daarna volgde een tafelgespreksspel, waar geanimeerd aan deel genomen werd. Je kon naar keus antwoorden op een kaartje met een ‘algemene’
vraag of een kaartje met een ‘bijbel’ vraag.
Vervolgens kreeg kunstenaar Hilde Schaap het woord. Zij vertelde over ‘kleur’ in de schilderkunst. Hoe kleuren ontstaan, welk verhaal er achter schuilt. Hoe gevoel, waarneming en eigenschappen een rol spelen. Daarna mocht ieder aan de slag. Door de kleuren te mengen kregen we een fraai resultaat. We leerden dat elke kleur een complementaire kleur heeft, en dat onze hersenen een andere kleur zien dan onze ogen.

Hier vindt u een foto-impressie +==van deze geslaagde middag.