PG Logo

Schoenendozen 2022

Actie schoenedoos

Met een fantastisch resultaat is de Schoenendoosactie in onze gemeente afgesloten. Totaal zijn er 109 gevulde en versierde dozen ingebracht! De stapels in de kerken werden steeds hoger. Op zaterdagmiddag, 29 okt. is er in de kelder van het Octaaf door kinderen met hun (groot)ouders geknutseld. Met hart en ziel werd er geknipt, geplakt, versierd en de dozen gevuld met allerlei mooie spullen. En  in Zwaag werd er op dinsdag, 1 nov. op de ontmoetingsochtend, op initiatief van Corrie Balk,  ook hard gewerkt aan prachtige dozen.
Inmiddels zijn de dozen naar het inleverpunt in Purmerend gebracht.
Geniet hier van de foto’s.

Creatieve ontmoetingsmiddag 18 juni

Na de koffie en thee werden de mensen welkom geheten en een kaars aangestoken. Daarop de tekst ‘alle werkelijke leven is ontmoeting’.
Daarna volgde een tafelgespreksspel, waar geanimeerd aan deel genomen werd. Je kon naar keus antwoorden op een kaartje met een ‘algemene’
vraag of een kaartje met een ‘bijbel’ vraag.
Vervolgens kreeg kunstenaar Hilde Schaap het woord. Zij vertelde over ‘kleur’ in de schilderkunst. Hoe kleuren ontstaan, welk verhaal er achter schuilt. Hoe gevoel, waarneming en eigenschappen een rol spelen. Daarna mocht ieder aan de slag. Door de kleuren te mengen kregen we een fraai resultaat. We leerden dat elke kleur een complementaire kleur heeft, en dat onze hersenen een andere kleur zien dan onze ogen.

Hier vindt u een foto-impressie +==van deze geslaagde middag.

Palmpasen

Zaterdag 9 april stond alles klaar om met de kinderen te beginnen aan de Palmpasen stokken. De kruisen zijn getimmerd en alle materialen voor een mooie Palmpasen-stok zijn voorbereid.

Als de kinderen binnen zijn wordt eerst uitgelegd wat alles betekent wat we op de stok hangen. Bijvoorbeeld de eieren en de kleuren groen en geel geven het nieuwe leven(begin) weer, de buxustakjes geven de palmtakken weer waarmee Jezus werd toegezwaaid, Het broodhaantje geeft weer het brood voor het breken van het brood door Jezus en de haan die kraait als Petrus drie keer heeft gezegd dat hij Jezus niet kent.  De kinderen zijn allemaal hard aan het werk en de stokken worden prachtig en wat zijn we trots op de kinderen.
Deze middag wordt afgesloten met een seidermaaltijd.

Zondag 10 april was het dan zover. Met de Palmpasen stokken in onze hand komen we in een lange rij de kerk binnen. Het ziet er mooi uit: al die blije kinderen met hun mooie stokken. Het koor zong het lied “Hosanna”.

Schoenendoosactie 2021

Ook dit jaar deden we als kerkgemeenschap mee met de schoenendoosactie.
Gemeenteleden vullen (samen met hun (klein)kinderen) de  schoenendoos met spulletjes zoals in de folder aangegeven. De doos wordt daarna versierd.

Op zaterdag 30 oktober j.l. kwamen (groot)ouders en kinderen bij elkaar in The Underground. Het was ontzettend gezellig. De kinderen hadden er echt zin in. En ook de volwassenen gingen aan de slag. Dat viel soms niet mee. Het lijkt zo gemakkelijk om een doos te beplakken, maar dat kan best tegenvallen. De sfeer was opperbest. Zie hier de foto’s.

In totaal zijn er plm. 75 dozen weggebracht. Een prachtig resultaat!
Hartelijk dank aan iedereen die hier aan heeft meegewerkt.”

De Taakgroep Pastoraat organiseerde op 6 november 2021 een stadswandeling in Hoorn. Bij deze wandeling leidden een aantal gidsen van Oud Hoorn de deelnemers langs de religieuze beelden in de stad.

Startzondag: Mozesproject

Het was prachtig weer, deze startzondag. Dus alles binnen en buiten, het kon allemaal. Nog op gepaste afstand binnen, dus om beurten de kerkzaal uit om je activiteit te gaan doen. Een halve kerkdienst, activiteiten en koffie en weer een halve kerkdienst.
Het thema de komende maanden, is “Mozes” en alles stond in het teken daarvan.
We liepen buiten de plagen langs. Door de horzels, springende kikkers, door de sprinkhanen. We liepen (al of niet blootsvoets) over de natte bodem van de zee, door de woestijn en tenslotte in de voetsporen van Mozes weer naar binnen.
Anderen oefenden een nieuw lied over Mozes. Binnen luisterden we naar de uitleg van Joki over de door haar gemaakte schilderijen van Mozes: Mozes zelf, het gemeste kalk en de doortocht.

Koffiedrinken

Op zondag 4 juli mocht en kon het weer: na kerktijd samen koffiedrinken. Weliswaar nog buiten en op afstand, maar dat is niet erg.
We hadden weer contact met elkaar. Het werd echt gemist, het contact. Gelukkig mogen we weer de dienst echt bijwonen in plaats van thuis meevieren, maar we moesten op volgorde de kerk verlaten en van onderling contact was geen sprake. Gelijk naar huis was de regel.
Maar nu mag het weer: zonder reserveren naar de kerk en koffie er na.
Je kunt zien dat er gretig gebruik van werd gemaakt. Heel fijn. Geniet je even mee?

De foto’s zijn van Pleunie Agema en van Ger Roos.

Maaltijd 70+ers

Op zaterdag 8 februari  was de jaarlijkse maaltijd voor alleengaande 70+ers van onze gemeente. Uit de foto’s blijkt dat het weer een gezellig en door de deelnemers zeer gewaard samenzijn was.

Het Jozefproject krijgt vorm

Op zondag 15 september startte het Jozefproject. Dat project zal in onze kerk op verschillende manieren vorm krijgen.
Daarom staat in deze periode in elk van onze drie kerken een paspop symbool voor Jozef. Natuurlijk was een passende mantel daarvoor nodig en een aantal vrijwilligers onder leiding van Corrie Balk ging hiermee aan het werk.

 

Feest van Ontmoeting

Na het  feest op zaterdag 15 juni, volgde op de zondag erna in onze kerkdienst  nogmaals het optreden van de soefidanser.
De dans van de soefi (dat betekent “wijsheid”) is het aanroepen van Gods Geest, een vraag om Gods hulp. Het is een meditatie, een concentratiedans. die juist bij deze dag past.  Het is vandaag de dag van de drieëenheid. Vader (God) , zoon (Jezus) ,  De Geest (genesis 1 ver 1, Johannes 3) , de wijsheid (Spreuken 8), het Wóórd! (lied 325).
Het paste ook bij  het weekend van de Hoornse Stadsfeesten als geheel, waarin we de ontmoeting met andere geloven en culturen gevierd hebben: de verbinding  en de ontmoeting.

De eerste foto’s zijn van het feest op de Roode Steen, gemaakt door Ger Roos.
Daarna ziet u de foto’s van de dans tijdens de kerkdienst. Deze foto’s zijn gemaakt door Johan Agemda.