PG Logo

Kerstviering PCOB

kerstlichtjes

Kerstviering

Op woensdag 19 december a.s. organiseert de PCOB afdeling Hoorn weer een kerstmiddag in het Octaaf.
De kerk is open vanaf 14:00 uur en de kerstviering begint om 14:30 uur.
Medewerking aan deze viering wordt verleend door het koor Glorious en ds. Jacob Meinders.

Na afloop wordt gezorgd voor een hapje en een drankje.
Gasten en leden van de PKN Hoorn Zwaag Blokker zijn van harte welkom.

Namens het bestuur, Jacob Serier.