PG Logo

Gezinnen horen samen!

Gezinnen horen samen

De VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR is een petitie gestart onder de noemer “Gezinnen horen samen”.
Vorig jaar trokken zij al aan de bel over de onnodige bureaucratie in Nederland. Maar de situatie is sindsdien alleen maar slechter geworden; mede door de coronacrisis zijn de wachttijden nog langer geworden. Daarom roept de UNHCR iedereen nu op om de petitie te tekenen. Want de procedures kunnen veel sneller, soepeler en veiliger.

Een simpele maatregel als het koppelen van de gezinsherenigingsprocedure aan de asielprocedure zou al minstens 3 maanden tijdwinst opleveren (en dubbel werk voor de IND voorkomen). De UNHCR wil ook dat Nederland ophoudt met het stellen van onhaalbare eisen.  Mensen die gevlucht zijn voor onderdrukking, oorlog of ander geweld kunnen lang niet altijd de documenten bemachtigen die de IND eist. Het vasthouden aan die irreële eisen kost onnodig veel werk en tijd, terwijl er goede en veilige alternatieven zijn.

Behalve dat het sneller en soepeler moet, vindt de UNHCR ook dat het veiliger moet. Gezinsleden zouden zich niet langer onnodig in gevaar moeten hoeven begeven om de visa op te halen op een Nederlandse ambassade. De reis daarnaartoe gaat vaak dwars door gevaarlijke gebieden, terwijl er prima alternatieven zijn om de documenten bij de gezinnen te krijgen.

Iedereen wil dat zijn geliefden veilig zijn, daarom hoopt de UNHCR dat veel mensen de petitie zullen steunen. ‘Deze oplossingen zijn mogelijk en maken een enorm verschil’, schrijft de organisatie op de website, ‘Dus doe mee en teken de petitie, want gezinnen horen samen!’. INLIA steunt deze oproep en petitie van harte. Ook bij INLIA zien we wanhopige vluchtelingen die worstelen met de onnodige bureaucratie en onrealistische eisen voor gezinshereniging. De UNHCR wil de petitie half december aanbieden aan het kabinet.

U wordt opgeroepen deze petitie ook te tekenen.